BDDK'dan sıkı denetim

İmar Bankası'na el konulmasıyla ortaya çıkan kayıt dışı mevduat olayından dersini alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların bilgi sistemlerini de denetleyecek.

ANKARA - İmar Bankası'na el konulmasıyla ortaya çıkan kayıt dışı mevduat olayından dersini alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların bilgi sistemlerini de denetleyecek. BDDK bilgi sistemlerinin denetimiyle ilgili esasları belirlediği bir yönetmelik taslağı hazırlayarak tartışmaya açtı.
Yetkili bağımsız denetim kuruluşlarınca bankaların ve özel finans kurumlarının bilgi sistemlerinin ve finansal veri üretim süreçlerinin denetlenmesine yönelik hazırlanan yönetmelik konsolidasyon kapsamındaki banka ortaklıklarını da görüş oluşturulması amacıyla sınırlı olmak üzere denetleyecek.
Yetki verecek
Denetim,BDDK tarafından yetki verilecek kuruluşlar tarafından yapılacak.
Bankalara da yapılacak bilgi sistemi denetimlerinde 'uygunsuz işlemlerin tespiti' durumunda, denetlenen banka bunları gidermiş olsa bile konu bilgi sistemi denetçisi tarafından ivedilikle Bankacılık Düzenleme ve Denetle Kurulu'na denetlenen bankanın yönetim kuruluna bildirilecek. Bilgi sistemi denetimi raporu bu çerçevede hazırlanacak. Adli yargıya intikali gerekli olan ve suç oluşturan hallerin de BDDK'ya bildirilmesi zorunluluğu getiriliyor. Kurul, hangi banka ya da özel finans kurumunda, hangi denetimin uygulanacağına ve sıklığına karar verecek.