Bedelsiz arazi devrine fren

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait olan bazı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait olan bazı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının yürütmesini durdurdu.
Özelleştirme kapsamındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Etimesgut'taki çiftlik arazisinin bir bölümü, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, üzerine uluslararası fuar alanı yapılması koşuluyla bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti.
Sendika dava açmıştı
Türk-İş'e bağlı Şeker-İş Sendikası, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açmış; Danıştay 13. Dairesi de, yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti. Şeker-İş Sendikası, 13. Daire'nin bu kararına itiraz etmişti. İtiraz karara bağlayan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13. Daire'nin kararını kaldırdı ve söz konusu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının yürürlüğünü durdurdu. İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun, Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait taşınmazların devir kararındaki kamu yararının ne olduğunu ortaya koyamadığı gerekçesiyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Danıştay 13. Dairesi, bu aşamadan sonra, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptal istemini karara bağlayacak.