Belediye borcu için ek süre

Yasa üstüne yasa çıkaran hükümet, çıkardığı yasaların mürekkebi bile kurumadan değişikliğe gidiyor. Meclis'te 7 Aralık 2004'te kabul edilen Belediye Kanunu da değişiklikten nasibini aldı.

ANKARA - Yasa üstüne yasa çıkaran hükümet, çıkardığı yasaların mürekkebi bile kurumadan değişikliğe gidiyor. Meclis'te 7 Aralık 2004'te kabul edilen Belediye Kanunu da değişiklikten nasibini aldı.
Belediyelerin 30 Haziran 2004 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç ve alacaklarının önce takas ve mahsup işlemine tabi tutulması, kalan borcun da taksitlendirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. 30 Haziran tarihi 31 Aralık 2004'e çekilirken, normalde yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay olarak belirlenen, borçların ödeme planına bağlanmasına ilişkin tarih 30 Haziran 2005'e çekildi. Ancak, Bakanlar Kurulu'na süreyi altı ay uzatma yetkisi verildi. Diğer taraftan, belediyelerin üzerindeki haciz baskısı da kaldırılıyor. Buna göre, belediyelerin 2005'ten önce tahakkuk eden borçlarının haczi kaldırılacak.