Belediyeye 'ikramiye'

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında hazırlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu tasarısı taslağı, belediye ve il özel idarelerinin gelirleri açısından yeni düzenlemeler içeriyor.

ANKARA - Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında hazırlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu tasarısı taslağı, belediye ve il özel idarelerinin gelirleri açısından yeni düzenlemeler içeriyor. Taslak, Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları Mustafa Çetin ve Emin Zararsız, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanı Ercan Topaca ile İçişleri ve Maliye bakanlıkları yetkililerinin katılımıyla oluşturulan Çalışma Grubu'nca hazırlandı.
Taslağa göre emlak vergisi tamamen yerel bir vergi olarak yerel vergi sistemi içine alınıyor, vergi oranı yeniden belirleniyor. Buna göre, bina vergisinin oranı konutlarda binde 1.5, diğer binalarda binde 3 olacak. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan yerlerde bu oranlar yüzde 100 artırımlı uygulanacak. Arsa ve arazi vergisi oranı arsalarda binde 5, arazilerde ise binde 2 olarak uygulanacak. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan yerlerde bu oran yüzde 100 artırılarak tahsil edilecek.
Emlakta peşin indirimi
Emlak vergisinin birinci taksidi mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksidi kasım ayında ödenecek. İlk taksidi süresi içinde peşin ödeyene ikinci taksitte yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi Kanu nu'nun uygulandığı yerlerde emlak vergisinin yüzde 25'i büyükşehir belediyesi payı olacak.
Motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 50'si doğrudan il özel idareleri ve belediyelere aktarılacak. Yüzde 50 payın yüzde 60'ı belediyelere, yüzde 40'ı il özel idarelerine verilecek. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde belediye payının yüzde 65'i büyükşehir belediyelerine, yüzde 35'i ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilecek.
Taslak ile merkezi idareden mahalli idarelere aktarılan payların miktarında en az yüzde 20 oranında artış olması öngörülüyor.
Taslağa göre eğlence yerlerinden günlük 80 YTL, internet salonlarından 5 YTL, kafelerden 4 YTL eğlence vergisi alınacak.
Halen merkezi idare tarafından tahsil edilen şans oyunları vergisi, il özel idareleri ve belediyelere devrediliyor. Her bilet için 10 YKr'den az olmamak üzere bilet bedelinin yüzde 20'si, at yarışlarında 10 YKr'den az olmamak üzere her katılma bedelinin yüzde 25'i vergi olarak alınacak. Bu verginin yüzde 70'i belediyelere gidecek. İmalat sektöründe kullanılan havagazı, doğalgaz, LPG ve elektrikten yüzde 1, diğer elektrik tüketiminden yüzde 5 vergi alınacak. Bu verginin yüzde 35'i büyükşehir belediyesine verilecek.
Konaklama vergisi
Taslakla, ilk kez turizm hizmetlerinin finansmanına yardımcı olmak amacıyla konaklama ücretinin yüzde 3'ü vergi olarak alınıp bunun yüzde 25'i belediyeye gidecek. Çevre temizlik vergisinde su tüketimi esas alınıp belediyelere kaynak aktarılacak. Taslakla, kümes hayvanlarının kesiminden 1 YKr, büyükbaş hayvanlardan 5 YTL, küçükbaşlardan 2 YTL harç alınacak. Yangın sigorta vergisi ile Haberleşme vergisi kalkacak.