Benzin fiyatlarına dikkat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, "Yeni dönemde tüketicilerin, akaryakıt alırken benzin istasyonlarının fiyat ilan panolarını dikkatle izlemeleri ve tercihlerini buna göre kullanmaları gerekiyor" dedi.

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, "Yeni dönemde tüketicilerin, akaryakıt alırken benzin istasyonlarının fiyat ilan panolarını dikkatle izlemeleri ve tercihlerini buna göre kullanmaları gerekiyor" dedi. Günay, petrol piyasasında fiyat serbestisine geçiş sonrası bir haftalık süre ve yeni dönemi değerlendirdi.
EPDK Başkanı öncelikle, Petrol Piyasası'nda rekabetin adım adım gelişeceğini söyledi. Yeni dönemde rafinaj, dağıtım, depolama, taşıma, bayilik ve benzeri faaliyet alanları yasal olarak ayrıştırılarak, her birinin kendi ölçeğinde rekabet etmesine imkân sağlandığına işaret eden Günay, dağıtım şirketlerinin mevcut stoklarının yenilenmesi ile ithalatın serbestleştirilmesi ve petrolün serbest dolaşım imkân ve kabiliyetinin artırılması neticesi, önümüzdeki günlerde rekabetin artmasını beklediklerini belirtti.
Kaliteli yakıt dönemi
Günay, yeni dönemde petrolün tedavül imkân ve kabiliyetindeki artışın, piyasada risk yönetimi, vadeli işlem, takas ve benzeri finansal araçların kullanımını artıracağını da vurguladı. Akaryakıt fiyatlarının, tıpkı döviz fiyatlarında olduğu gibi piyasa koşullarında teşekkül edeceği yeni dönemin başladığını vurgulayan Günay, "Tüm akaryakıtlar, rafineriler veya dağıtım firmalarının kalite güvencesi altında piyasaya sunulacak" diye konuştu.
Bayraksız istasyon diye tabir edilen ve sattığı akaryakıtın menşei bile tespit edilemeyen istasyonların tarihe karışacağını dile getiren Günay, şöyle konuştu:
"Yeni dönemde tüm akaryakıt istasyonları, akaryakıtlarını bir dağıtım şirketinden temin edecek ve faaliyetlerini temsil ettikleri markanın güvencesi altında sürdürecekler. Fiyatın oluşmasında temel belirleyici yine ÖTV ve KDV olacak. Yeni dönemde piyasa tarafları bir yerde tekel malı satıcısı olarak nitelendirilebilecek konumdan süratle uzaklaşacak ve piyasada mesleki bilgi ve beceri ile doğru karar verebilme imkân ve kabiliyetinin önemi artacak."
Fiyatlar internette
Günay, her istasyonda bulunmasına karşın, gelişigüzel kullanılan ilan panolarının işlevsel hale geleceğini de dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hiçbir istasyonda, ilan panosunda yer alan fiyatın üzerinde satış yapılamayacak. Piyasada rekabet düzeyinin artışı sonucu tüm akaryakıt kullanıcılarının panolardaki değişimleri iyi izlemeleri ve tercihlerini buna göre kullanmaları gerekiyor. Bundan böyle akaryakıt fiyatı, EPDK'nın internet sayfasından günü gününe izlenebilecek. Bu veriler tıpkı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşan değerler gibi, çeşitli endeks, istatistik ve benzeri finansal araçlar vasıtasıyla izlenecek ve üzerinde çeşitli yorum ve değerlendirme yapılabilecek.
Yeni dönemde, petrolün tedavül imkân ve kabiliyetinin artışı, piyasada, risk yönetimi, vadeli işlem, takas ve benzeri finansal araçların kullanımını artıracak. Bu dönemde, piyasaların doğru bilgilendirilmesi önem taşıyor.''
Piyasanın gelişiminin, ülke koşuluna uygun düzenlemelere olduğu kadar, haklarını ve yükümlülüklerini iyi bilen, mesleki kurallara uygun çalışan piyasa taraflarının varlığına bağlı olduğunu anlatan Günay, şunları kaydetti:
Kurallara uyulacak
"Etik kuralların düzenlenmesi yerine, sorumluluğunun bilincinde olan piyasa taraflarınca oluşturulması ve izlenmesi gerekiyor. Hedefimiz, niteliği ve niceliği itibarıyla olabildiğince az kısıtlama getiren, ancak kuralların ödün vermeksizin uygulanmasını sağlayacak ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesi suretiyle, yeni piyasa yapısının bir an önce hayata geçirilmesi."'
Rekabet artacak
Fiyat indirimine de değinen Günay, şu ana kadar altı şirketin benzin ile fueloil fiyatlarında bu oranda indirim yaptığını söyledi. Fiyat artışlarında istenilen stok bildirimi gibi uygulamaların kalktığını, piyasa koşullarının uygulanmasıyla maliyetlerdeki bir düşüşün fiyata yansıdığını vurgulayan Yusuf Günay, şu görüşleri dile getirdi:
"Bu gelişmeler, piyasanın tepki süresinin kısalığı hakkında olumlu sinyaller veriyor. Dağıtım şirketlerinin stoklarının yenilenmesiyla önümüzdeki günlerde rekabet düzeyinin de artmasını bekliyoruz.''
'Müdahale olmasın'
Yeni dönemde dağıtım payı, bayi kârı gibi kavramların tamamen özel hukuk alanına taşındığını belirten Günay, "Petrol fiyatları dünya fiyatları baz alınarak, arz ve talebe göre oluşacak. Yeni dönemde rafinaj, dağıtım, depolama ayrıştırılarak her birinin kendi ölçeğinde rekabet etmesine imkân sağlanıyor'' dedi. Yusuf Günay ayrıca, kanunen EPDK'nın fiyatlara müdahale gibi bir yetkisi olmasına karşın, çok mecbur kalınmadıkça bu yetkinin kullanılmasını arzu etmediklerini söyledi.