'Berberden memur olmaz'

Başbakanvekili, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, mevcut memurları sözleşmeli yapmayacaklarını belirterek, "Memurluk yapan berber, terzi, müstahdem, aşçı var hem de o kadar çok ki.

ANKARA - Başbakanvekili, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, mevcut memurları sözleşmeli yapmayacaklarını belirterek, "Memurluk yapan berber, terzi, müstahdem, aşçı var hem de o kadar çok ki. Bunları memur olarak istihdam etmek doğru değil. Garson, berber, müstahdem ve aşçıdan devlet memuru olmaz" dedi.
Kamu hizmetinden randıman almak için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Şahin, bu kapsamda 'Kamu Personeli Kanunu Tasarısı Taslağı' hazırlandığını kaydetti. Şahin, tasarı taslağını incelemeleri için konfederasyon başkanlarına ilettiklerini söyledi. Konfederasyonların, sözleşmeli personel sistemini kabul etmediklerini belirten Şahin, mevcut kanunda 4-B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapıldığını anlattı.
Tasarı ile bu kapsamı genişletmeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Mevcut memurları sözleşmeli yapmayacağız. Memurluk yapan berber, terzi, müstahdem, aşçı var hem de o kadar çok ki. Bunları memur olarak istihdam etmek doğru değil. Garson, berber, müstahdem ve aşçıdan devlet memuru olmaz" diye konuştu.
'Zorlama yok'
Şu anda bu görevde bulunanların sözleşmeli personel olmaları için zorlanmayacaklarını, ancak tasarının yasalaşmasından sonra yeni başlayacakların sözleşmeli olarak alınacaklarını anlatan Şahin, tasarıda kadro ve sözleşmeli tanımlarının yapıldığını söyledi. Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin bir yıllık dönemlerde yenilendiğini ifade eden Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sözleşmeli personel için sözleşmenin feshedilmesi dezavantajdır. Şu anda 30 bin sözleşmeli personeli var ve onların sözleşmelerini feshetmiyoruz, her yıl yeniliyoruz. Bu personele ihtiyaç var ki, alındı. Sendika ve konfederasyonlarla ihtilaf var. Performansa dayalı çalışma sistemi ve maaş sisteminde düzenleme yapıyoruz, buna da karşı çıkıyorlar."
Memurların, izinlerinin işgünü esasına göre düzenlenmesini ve ikamet yerlerinin de çalıştığı şehrin belediye sınırları içinde olmasını istediklerini bildiren Şahin, ikamet yerlerine ilişkin taleplerinin, günümüz koşullarına uygun olmadığını ifade etti.
'Vergi inerse borç artar'
Şahin, tasarının kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmesi veya Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi endişesini taşıdıklarını kaydeti. Vergi konusuna da değinen Şahin, vergi oranlarının düşürülmesi halinde borç sarmalının daha da artacağına işaret ederek, şunları söyledi: Ekonomide denk bütçe yapılmadan vergi oranlarında indirim yapıldığında açığı kapatmak, mümkün olmaz. Borçları tasfiye etme yoluna gidiyoruz. 2007'de belki denk bütçeyi yapacağız. Konut kredisi faizleri çok yüksek. Bazı bankalar yüzde 1.25'e indirdi. Konut kredisi faizlerinde hükümet olarak hedefimiz, yüzde 1'in altı."