BES işverenle gelişecek

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün, Sigortacı Gazetesi'ne yaptığı özel açıklamada, kanun taslağı değişikliğiyle çalışanın işverence ödenen katkıları...

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün, Sigortacı Gazetesi'ne yaptığı özel açıklamada, kanun taslağı değişikliğiyle çalışanın işverence ödenen katkıları, çalıştığı süreyle orantılı hak edebilmesine yönelik yasal zeminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtti.
Açıklamada, doğrudan mali avantaj sağlamamakla birlikte, ödenen katkıların işgücü verimliliğini ve işyerine bağlılığı artırmasının, dolaylı mali etkileriyle en az vergisel teşvikler kadar etkili olduğu da kaydedildi ve şöyle devam edildi:
"Taslakta yapılacak değişiklikle, uluslararası uygulamalara paralel olarak işverenin çalışanı adına ödemiş olduğu katkıları, çalışanlar işyerinde çalıştıkları süre ile orantılı olarak hak edebileceklerdir. Bu durum çalışanların işyerine olan bağlılığını artıracaktır. İşverenler açısından bakıldığı zaman ise yetişmiş insan gücünü kaybetme ve yeni eleman istihdam etme maliyetlerini azaltması ve işgücü verimliliğini artırması bakımından sisteme katkıda bulunmaya teşvik edici etkisi olacaktır. Deneyimler ve araştırmalar, işverenlerin çalışanları adına katkıda bulunmasının en az vergisel teşvikler kadar etkili olduğunu ve işverenlerin katkıda bulunduğu planlara çalışanların ya katkıda bulunmaya başladığını ya da katkılarının düzeyini artırdığını göstermektedir."
Teşvik edici düzenleme
Açıklamada vergisel düzenlemelerin teşvik edici olmasına rağmen optimum bir vergi düzenlemesinin olmadığının altı çizildi. "Kısa vadede, ödenen katkıların brüt ücretin yüzde 10'una ve yıllık asgari ücret tutarına kadar olan kısmının vergi matrahından indirilebilmesi ile ilgili olarak oranların Bakanlar Kurulu'nca iki katına çıkarılmasının olumlu etkileri olması beklenmektedir" şeklindeki açıklamada, orta ve uzun vadede diğer finansal araçların vergilendirme politikaları da dikkate alınarak, daha teşvik edici vergisel düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.
Kesinti yoksulu etkiliyor
Kurum katkılı bireysel emeklilik ödemelerinin ücret sayılıp SSK primine tabi olmasının yarattığı sıkıntıya ilişkin yönelttiğimiz soruya Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden özetle şu yanıt geldi: "İşverenlerin çalışanları adına Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katkıda bulunmaları sebebiyle aynı zamanda SSK primi ödemekle yükümlü olmalarının, BES açısından orta ve düşük gelir grubunda olan kişileri olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, konu hakkında yapıcı çözümler üretmek adına ilgili taraflarla görüş alışverişimiz devam etmektedir."
Tasarruf için BES
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, fon işletim kesintileri düşük olmasına rağmen, sistemdeki rekabetin söz konusu kesintileri daha da aşağı çektiğinin altı çizildi. "Mevcut kesinti oranlarında tasarruf kabiliyeti olan her kişinin BES'e girmesi beklenebilir" denilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Emeklilik şirketleri, sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesine göre, katılımcılarına vermiş oldukları hizmeti değerinden daha ucuz satmaktadır. Sistemin tanınırlığının artması ve hizmetin kalitesinin anlaşılmasına bağlı fiyatların dengesini bulacağı düşünülmektedir."'Sigortacı zarar ediyor'
Işık Sigorta, kasko branşında fiyatlarını revize ederek portföyünü bilinçli olarak küçülttü. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, "Araştırmalarımıza göre ortalama kasko fiyatları her yıl gerilemekte ve bir-iki şirket kâr edebilse bile sektörün toplamı bu branşta ciddi biçimde zarar etmektedir" dedi.
2005 yılının altı aylık döneminde sektördeki büyüme hızının düşmesinin, genel ekonomik gelişmeler ve sektör içi etkenlerden kaynaklandığını belirten Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak şunları söyledi: "Genel ekonomik göstergelere ve yatırımlara bakıldığında büyümenin yavaşlamasının sektörümüze yansımasını hissetmekteyiz. Toplama bakıldığında sektörün lokomotif branşları olan kaza ve trafikteki artış oranları bu reel büyümeyi getirmiştir. Diğer branşlarda ise durum iç açıcı sayılmaz." 2005'in altı aylık döneminde yangın sigortalarındaki büyüme hızının düşüklüğüne de dikkat çeken Recep Koçak, bu branştaki artışın enflasyonun gerisinde kalmasının sebeplerini dövizdeki düşüş ve yoğun rekabet olarak gösterdi.


'Para kazanılamayan bir iş sürdürülemez'
Aviva Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Akşener, şirket olarak pazar payını önemsemekle birlikte, teknik kârlılığı ön planda tutan bir strateji izlediklerini belirtti.
2005 yılının ilk altı ayında sektörde yaşanan gelişmeler ve özellikle kasko branşındaki hasar/prim oranlarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Ali Akşener, "Para kazanılamayan bir işin sürdürülebilme imkânı yoktur" dedi. Kasko branşında teknik kârlılığı sağlamak için doğru fiyatlandırma ve hasar kontrolüne yönelik önlemlerin artırılması gerektiğine işaret eden genel müdür yardımcısı Akşener, Aviva Sigorta olarak, kasko branşında segmentasyona gittiklerini ve kâr getirmeyen araç gruplarıyla segmentleri özendirmediklerini belirtti.
Sigorta sektörünün kasko branşında 2003 yılında yaklaşık yüzde 7-8 oranında zarar ettiğini, 2004'te ise binde 6 civarında bir kârlılıkla çalıştığını hatırlatan Ali Akşener, şunları söyledi:
"Aslında kasko sigortaları ile ilgili sektörümüzün problemi geçmiş dönemlerden beri süregeliyor. 2003'te sektör kasko alt branşında teknik sonuçlara göre yüzde 8 civarında zarar etmiştir. Sektörün önemli bir bölümünü kasko ve trafik sigortaları oluşturuyor. Dolayısıyla sektör bu anlamda ağırlıklı olarak üretim yaptığı bir alanda para kazanamıyorsa, bunun ciddi anlamda ileriye dönük tehlikeleri olduğunu düşünmek lazım."


Anadolu Hayat yönetim tazeledi
Engin Murat Yüksel, Anadolu Hayat Emeklilik'te genel müdür yardımcılığına getirildi. 1954'te Ankara'da doğan Yüksel, 1973'te girdiği ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü'nden 1978'de mezun oldu. Yüksel, 1979-1988 tarihleri arasında İş Bankası'nda Organizasyon Müdürlüğü'nde görev aldı. Aynı kuruluşta, 1988-1995 tarihleri arasında Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde Grup Müdürü olan Yüksel, 1999-2005 döneminde Yazılım Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı.


16 bin 500 kişiye özel emeklilik
Vakıf Emeklilik ile Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) İstanbul Şubesi arasında 16 bin 500 çalışanı kapsayan, 'Grup Bireysel Emeklilik Sözleşmesi' imzalandı. Bem-Bir-Sen İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Fethi Karadeniz, "Ülkemizde her geçen gün büyümekte olan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Vakıf Emeklilik'in sunduğu, giriş aidatı olmaksızın çok cazip koşullar içeren Grup Bireysel Emeklilik Planları'yla katılmış olmakla, çalışanlarımızın gelecek güvencesini de düşünüyoruz" dedi.


Helikoptere İhlas güvencesi
Güneydoğu Havacılık Şirketi tarafından işletilen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait TC-HBH tescil işaretli helikopter sigorta ihalesini İhlas Sigorta kazandı. İhlas Sigorta tarafından bir yıl süre ile güvence altına alınan, BELL-222 Ut tipi helikopter için uçuş, yerde hareket ve yer rizikolarına karşı 1 milyon 100 bin dolar teminatla helikopter gövde güvencesi verildi. Yolcuların ve pilotların koltuk Ferdi Kaza Sigortaları ile Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları da ayrıca teminat altına alındı.