BES'in geleceği umut veriyor

Ankara Emeklilik Genel Müdürü Serdar Çıtak, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren katılımcı sayısında 2004 ve 2005 yıllarında hızlı bir artış görüldüğünü ve bu büyümenin...

Ankara Emeklilik Genel Müdürü Serdar Çıtak, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren katılımcı sayısında 2004 ve 2005 yıllarında hızlı bir artış görüldüğünü ve bu büyümenin Ankara Emeklilik'in portföyüne de yansıdığını söyledi. BES'in geleceğine yönelik projeksiyonların umut verici olduğunu belirten Çıtak, bireysel ve kurumsal katılımcıların avantajları fark ederek 2006'da sisteme daha çok katılacaklarını ifade etti.
Ankara Emeklilik'in bu yıl hem katılımcı hem de fon büyüklüğü açısından hızının artacağını belirten Çıtak, şöyle devam etti:
"Geçen iki yılda Ankara Emeklilik İstanbul, Karaköy, Ankara, İzmir, İzmir-Karşıyaka, Antalya, Adana, Bursa ve Samsun bölge müdürlüklerinin yanı sıra, Konya ve Denizli'deki satış ofislerinin yapılanmalarını tamamlamış, bireysel pazarlama ağında 300 bireysel emeklilik aracısıyla satış ekiplerini oluşturmuştur. Şekerbank'ın 200 şubesinde Ankara Emeklilik Bireysel Emeklilik planlarının satışı verimli bir biçimde yürütülüyor. Kısacası 2005 yılı şirketimiz için atılımların başlangıç yılı olmuştur."
Bütçeye göre BES planı
2005'in hedeflenenin çok üstünde geçtiğini dile getiren Serdar Çıtak, alım gücünde artış olmamasının sisteme katılımları negatif anlamda etkilemeyeceği görüşünde. Çıtak, gerek sektör içindeki rekabet ortamının ve gerekse BES planlarındaki katkı paylarının çeşitliliğinin, katılımcıların BES planlarını sürdürmeleri için gerekli fırsatları yarattığını söyleyip ekliyor:
"Kişiler tasarruf kabiliyetlerini tamamen yitirmedikleri sürece kısıtlı bütçelerine uygun planlarla BES'e dahil olmaya devam edeceklerdir. Ankara Emeklilik'in her bütçeye uygun esnek BES planları bu amaçla tasarlanmıştır. Sisteme sağlanan vergi avantajlarıyla da BES fonlarının 2006 yılı içinde aynı yüksek performansı göstermesi beklenmektedir." Bireysel Emeklilik Sistemi'nin başlamasıyla beraber sektör genelinde bu sistemin tanıtımı ve satışına yoğunlaşıldığı için hayat sigortası üretiminde azalmalar olduğuna da değinen Serdar Çıtak, son zamanlarda hayat sigortasında hareketlenmenin başladığını anlattı.
Ankara Emeklilik'in de hayat sigortası satışına ağırlık veren ekipleri yeniden aktif hale getirdiğini belirten Çıtak, "Hayat sigortaları ve BES ilişkisine genel olarak bakıldığında dünyada hayat sigortalarının emeklilik planlarıyla birlikte geliştiğini görmek mümkündür. Türkiye'de de sistem bu şekilde gelişecektir. Bireysel Emeklilik Sistemi ile birlikte hayat sigortacılığının da şeffaflaşması ve ürün çeşitlenmesine gidilmesiyle hayat sigortacığının da ivme kazanması beklenmektedir" diye konuştu.