'Beyin amortismanlı' vergi

Kurumlar Vergisi'nin ardından Gelir Vergisi Kanunu da değiştiriliyor. Yeni düzenleme, ücretliler için 'asgari geçim indirimi', serbest meslek mensupları için de 'beyin amortismanı' getiriyor.

ANKARA - Kurumlar Vergisi'nin ardından Gelir Vergisi Kanunu da değiştiriliyor. Yeni düzenleme, ücretliler için 'asgari geçim indirimi', serbest meslek mensupları için de 'beyin amortismanı' getiriyor.
Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal'dan edinilen bilgiye göre, Konsey, Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazımı için çalışma başlattı.Bu çerçevede oluşturulan alt komisyonlar, İtalya, Rusya, Hollanda, Almanya, İngiltere, İsrail, İspanya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Avusturalya, Avusturya, Güney Afrika, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın gelir vergisi rejimlerini inceledi.
İlkeli, basit, sade, adil, eşit, sürdürülebilir, verimli, etkin bir gelir vergisi sistemi öngören düzenleme ile 'gelir vergisi tabanını yaygınlaştırması, yaşanabilir bir vergi ortamı sağlanması, mükellef odaklı bir yapı oluşturulması, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve vergi güvenliğinin güçlendirilmesi' hedefleniyor. Taslağın ağustos sonuna kadar tamamlanarak, Maliye Bakanlığı'na sunulması bekleniyor.
Yeni düzenlemeler
Ücretlilere asgari geçim indirimi: Gelir vergisinde tek tarifeye geçilmesiyle birlikte, ücretlilerin ortadan kalkan vergi avantajının, asgari geçim indirimi müessesesiyle yeniden sağlanması düşünülüyor. İşçi ve memurların belli tutara olan olan gelirlerinin vergi dışı bırakılması öngörülüyor.
Serbest mesleğe beyin amortismanı: Doktor, avukat gibi serbest meslek mensupları için 'beyin amortismanı' denilen yıpranma payı uygulanacak.
Vergi iadesinin kaldırılması: Konsey, emeklilerden sonra işçi ve memurlara yönelik vergi iadesinin kaldırılmasını da inceleyecek.
Vergi tarifesinde değişiklik: Tek tarifeye dönüşen ve 4 dilime indirilen gelir vergisinde, ileride dilim sayısının 2 veya 3 olması planlanıyor. Bu şekilde daha basit bir sistem hedefleniyor.
İstihdamdaki vergi yükü düşürülecek: İşsizliğin azaltılması ve kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi için istihdam üzerindeki vergilerde indirime gidilmesi planlanıyor.
Kentsel rantların vergilendirilmesi: Kentlerde, imar planları ve altyapı yatırımlarıyla kıymetlenen yerlere yönelik, 'değer artış kazançlarının vergilendirilmesi' tartışılıyor.
Kira gelirlerindeki vergi kaçağı önlenecek: Tapu kayıtlarının düzeltilmesi dahil, kira gelirinin doğru beyanı için otokontrol oluşturulacak.
Ev ekonomisine destek: Tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere ev üretimini destekleyen bir vergi sistemi getirilecek.
Basit usul değişiyor: Defter tutma müessesesi, mükellefe yük olmayacak şekilde zenginleşecek.