Bileşik faiz gidiyor

Türk Ticaret Yasası tasarısı üzerindeki çalışmalarına başlayan Adalet Altkomisyonu, faize faiz yürütülmesini düzenleyen, 'bileşik faiz' başlıklı dokuzncu maddeyi tasarıdan çıkardı.

ANKARA- Türk Ticaret Yasası tasarısı üzerindeki çalışmalarına başlayan Adalet Altkomisyonu, faize faiz yürütülmesini düzenleyen, 'bileşik faiz' başlıklı dokuzncu maddeyi tasarıdan çıkardı. TBMM Adalet Altkomisyonu, dün yaptığı toplantıda Türk Ticaret Yasası tasarısının 48'inci maddesine kadar olan bölümlerini bazı maddeleri atlayarak ele aldı ve 'bileşik faiz' başlıklı dokuzuncu maddeyi yasa tasarısının metninden çıkardı. 'Faize faiz işletilmesi' olarak bilinen uygulamayla ilgili söz konusu madde, yalnız cari hesaplarla, borçlu yönünden ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmeleri söz konusu olduğunda, üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesini düzenliyordu.