Bilgin: Borç yükü düşük

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, tüketici kredilerinin finansal sistemdeki ağırlığının, gelişmiş ülkelere kıyasla çok düşük olduğunu belirterek...

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, tüketici kredilerinin finansal sistemdeki ağırlığının, gelişmiş ülkelere kıyasla çok düşük olduğunu belirterek, gelişmiş ülkelerde yüzde 100'ün üzerinde olan hanehalkı borcunun, hanehalkı gelirine oranının Türkiye'de yüzde 20 olduğuna dikkat çekti.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, yazılı bir soru önergesini BDDK Başkanı Tevfik Bilgin imzalı bilgi notuyla yanıtladı. Tevfik Bilgin, ülkelerde finansal sistemler gelişme gösterdikçe, tüketici finansmanına yönelik araçların ekonomideki ağırlığının arttığını aktardı. Hanehalkı borcunun, hanehalkı harcanabilir gelirine oranının Fransa'da yüzde 80, Japonya, Hollanda, Britanya, Avustralya, Kanada, ABD ve Almanya'da ise yüzde 100'ün üzerinde bulunduğunu belirten Bilgin, son yıllarda yaşanan gelişmelere rağmen 2004 yılında yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşen yıllık faiz yükü de dahil Türkiye'deki hanehalkı borç yükünün 2005 yılında yüzde 20 civarına çıktığını vurguladı.
Tevfik Bilgin, notunda "Bu durumun en önemli nedenleri arasında finansal sistemin yeterince derin olmaması ve vade yapısının hanehalkı harcanabilir geliriyle kıyaslandığında, daha büyük bir borç yükünü taşınabilir kılacak ölçüde uzamamış olması bulunmaktadır" ifadesini kullandı.
'Konut kredilerinde vade beş yılın altında'
Gelişmiş ülkelerde yaygın olan uzun vadeli tüketici kredilerinin, Türkiye'deki makroekonomik gelişmelere bağlı olarak henüz yeni bir olgu olduğuna dikkat çeken Bilgin, buna rağmen Türkiye'de konut kredilerinin orta vadede yoğunlaştığını belirtti. Bilgin'in verdiği bilgiye göre Eylül 2005 itibarıyla mevcut konut kredisi stokunda vadesi beş yılın altında olan kredilerin oranı yüzde 63, vadesi beş yıl ile 10 yıl arasında olan kredilerin oranı yüzde 32 ve vadesi 20 yılın üzerinde olan kredilerin oranı ise yüzde 5 civarında bulunuyor. Bilgin ayrıca, "Toplam krediler içindeki payı yüzde 18.2'ye ulaşan tüketici kredilerindeki gelişmeler, ilgili kamu otoritelerince dikkatle izlenmekte" dedi.