Bilgisayar oyunuyla vergi bilinci

Gelir İdaresi, çocuklara bilgisayar oyunları aracılığıyla vergi bilinci kazandırmak için internet sitesi kurmayı planlıyor. Gelir İdaresi ile Ankara Üniversitesi çocuklara vergi bilinci aşılamak amacıyla bir proje yürütecek.

ANKARA - Gelir İdaresi, çocuklara bilgisayar oyunları aracılığıyla vergi bilinci kazandırmak için internet sitesi kurmayı planlıyor. Gelir İdaresi ile Ankara Üniversitesi çocuklara vergi bilinci aşılamak amacıyla bir proje yürütecek.
Proje için kurulacak ekip ön çalışmaları tamamladıktan sonra öğrenciler için eğitim seti hazırlanacak. Bunun yanı sıra bilgisayar oyunları aracılığıyla çocuklarda vergi bilincini oluşturmak amacıyla vergiyle ilgili bir internet sayfasının kurulması da planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında bütün ilköğretim okullarında vergiyle ilgili eğitimler verilmesi düşünülüyor.
Bu arada vergi bilincini küçük yaşlarda geliştirmek amacıyla Gelir İdaresi Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından dünya uygulamaları da taranarak yapılan ön hazırlık çalışmasından sonra, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim uzmanlarınca yapılan çalışmalar sonucunda vergi konusu ders kitaplarında da yer aldı.
Vergi konusu kitaplara da girdi
İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi, dördüncü ve altıncı sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarıyla ve 6'ncı sınıf Sosyal Bilgiler çalışma kitaplarında vergi konusuna yer verildi.