Bilirkişi: THY grev kırıcı

Bilirkişi: THY grev kırıcı
Bilirkişi: THY grev kırıcı
THY grevinde grev kırıcı işlemler yapıldığı mahkemece atanan bilirkişi raporu ile belgelendi.

EKONOMİ SERVİSİ - THY grevindeki işlemleri araştıran mahkemenin atadığı bilirkişi THY yönetiminin grev kırıcı işlemler yaptığını belirledi. Hava - İş 'ten yapılan açıklamada şöyle den

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “İşçi alma ve başka işte çalışma yasağı" başlıklı 68. Maddesi ile;
“İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince, 67 nci madde hükmü gereğince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.” hükmü açık olarak düzenlenmiştir.
THY A.O işletmesinin tüm işyerlerinde 15.05.2013 tarihinde uygulanmak üzere, Sendikamız tarafından karar alınarak uygulamaya konulan kanuni grev sürecinde;
THY A.O şirketinin anılan yasa maddesine aykırı olarak, grev uygulamasına katılan işçilerin yerine,Şirketteki greve katılmayan bir kısım işçileri,şirketle organik bağı olan diğer hava yolu şirketi personelinive dışarıdan getirdiği yeni işçileri, sürekli ya da geçici olarak çalıştırmaktadır.
Bu durum, açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir.
6356 sayılı yasanın 79. Maddesi uyarınca, kanunun yedi ila on birinci bölümlerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması nedeniyle İstanbul 1. İş Mahkemesinde hukuk müşavirliğimizce yürütülen delil tespiti işlemleri sona ermiştir.
Bu kapsamda düzenlenen bilirkişi raporu ile;
Yasa gereği grevde çalışan işçilerin grevde üretimde kullanıldığı
Greve çıkan işçilerin yerine başka işlçilerle işin yürütüldüğü
Grev esnasında yasak olmasına rağmen grevdeki işçilerin işlerini yaptırmak üzere yeni işçi alındığı tespit edilmiştir.
Bu delil tespiti sonrası bu yasaqya aykırılıkların aönlenmesi için hukuk müşavriliğimiz satatşmanın önlenmesi ve yasadışı işlemlerin sona erdirilmesi için tedbir kararı alınması için dava işlemlerine başlamıştır."

bigPara.com

  ETİKETLER:

  ekonomi

  ,

  İstanbul

  ,

  THY

  ,

  hava iş

  ,

  Hava

  ,

  hukuk

  ,