Biracılardan iktidara uyarı

Bira ve Malt Üreticileri Derneği, bira Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yüzde 50 oranında artırılmasının sektörde birçok insanın işsiz kalmasına neden olacağını açıkladı.

İSTANBUL - Bira ve Malt Üreticileri Derneği, bira Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yüzde 50 oranında artırılmasının sektörde birçok insanın işsiz kalmasına neden olacağını açıkladı.
Ocak 2003'ten itibaren arka arkaya yürürlüğe konulan bira ÖTV'si artışlarının, işsizlikle mücadelede büyük bir çelişki oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Gerçekten, aşırı bira ÖTV'sinin olumsuz etkilerinden birisi istihdam üzerinde görülmektedir. Ülkemizde bira sektöründe çalışan sayısı, bayilik sistemleriyle birlikte 15 bini bulmaktadır. İstihdam etkisine şerbetçiotu ve arpa gibi tarımsal girdiler de ilave edildiğinde bu sayı üç katına ulaşmaktadır. Bira sanayii, en önemli girdisi tarım sektörünün yanı sıra, nakliye, kimya, cam, reklam, turizm sektörlerine sağladığı katkılarla ve ayrıca hizmet ticareti alanlarında yarattıkları önemli iş olanakları ile binlerce aileye istihdam ve gelir sağlamaktadır.
Bira ÖTV'si kararlarının olumsuz etkileri, ne yazık ki üretimin kısıtlanması yönünde de görülecek, bu durum da istihdam ve yatırım düzeylerine doğrudan olumsuz yansıyacaktır" denildi. 1 Ocak 2003 ile 1 Şubat 2005 arasında bira ÖTV'sine dört kez toplam yüzde 200'den fazla artış yapılmasını eleştiren Bira ve Malt Üreticileri Derneği, "Aynı dönemde Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre fiyat artışları yüzde 13'te kaldı. ÖTV gibi ciddi sorunlarımızın resmi yetkililerimizle kurulacak yapıcı bir diyalog ortamında çözüme kavuşturulmasına inandık. Resmi yetkililerimizden de ÖTV artışlarının oldubittiye getirilen bir anlayışla karara bağlanmayacağı teminatını aldık. Ne var ki, bu teminatlar yerine getirilmedi" açıklamasını yaptı.