Biyodizelcilere kota şoku

Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği (ALBİYOBİR) Genel Başkanı Tamer Afacan, dünyada biyodizele hiç vergi uygulanmazken, Türkiye'de özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnasının 'tüketimin yüzde 2'si' ile sınırlandırılmak istendiğini öğrendiklerini söyledi.

ANKARA - Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği (ALBİYOBİR) Genel Başkanı Tamer Afacan, dünyada biyodizele hiç vergi uygulanmazken, Türkiye'de özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnasının 'tüketimin yüzde 2'si' ile sınırlandırılmak istendiğini öğrendiklerini söyledi.
Afacan, bu durumda, 1,5 milyon tonluk üretim kapasitesinin 1,2 milyon tonunun atıl kalacağını belirtti. Nisan ayında biyodizele litre başına 0,6498 YTL ÖTV konmuştu. Ancak, vergiyi 'sıfıra kadar indirme, bir katına kadar artırma' yönünde Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. Afacan, bu yetkiye istinaden, motorine katılacak yüzde 2 biyodizel için ÖTV istisnası getirilmesi yönünde bir hazırlık yapıldığını öğrendiklerini söyledi. Türkiye'de 14 milyon ton motorin tüketildiğini, bu durumda, 280 bin ton biyodizelin ÖTV'den muaf satılabileceğini kaydeden Afacan, "Muafiyet oranı belirlenirken, ne Türkiye'nin ne de üretimde kanola bitkisi kullanıldığı için tarımın çıkarları gözetilmemiş" dedi.
AB biyodizel istiyor
Getirilen ÖTV ile iç piyasada rekabet şansı kalmadığını anlatan ALBİYOBİR Başkanı, AB'nin Türkiye'den 'Mevcut kapasitenin tamamı kadar' biyodizel istediğini, ancak Türkiye'de biyodizelin hammaddesi olan soya, kanola ve aspir üretiminin yetersiz olduğunu kaydederek, "Eğer iç piyasaya girmemiz istenmiyorsa, ithalatı kolaylaştırsınlar, dış talebi karşılayalım. Ancak 4 bin kişiyi istihdam eden, Türk tarımı çıkmaza itiliyor" diye konuştu.