BM'den de cari açık uyarısı geldi

Birleşmiş Milletler'in (BM) Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Antonio Ocampo, Türkiye'nin son yıllarda, ekonomide önemli ilerlemeler kaydettiğini ve çok iyi bir büyüme performansı yakaladığını söyledi.

ANKARA - Birleşmiş Milletler'in (BM) Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Antonio Ocampo, Türkiye'nin son yıllarda, ekonomide önemli ilerlemeler kaydettiğini ve çok iyi bir büyüme performansı yakaladığını söyledi. Bu yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 7.5 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin, yükselen piyasalardaki ortalamaların üstünde bir büyüme performansı yakaladığını ifade eden Antonio Ocampo, büyümenin, ekonomik canlılığın bir göstergesi olduğunun altını çizdi.
Türkiye ekonomisindeki en büyük ve önemli riskin yüksek cari işlemler açığı olduğunu belirten Ocampo, istikrarsızlık yaratabilecek bu açığın yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Likiditenin yeterli olduğu dönemlerde finanse edilebilen cari açığın, likiditenin azaldığı dönemlerde döviz kuru sistemini de bozduğunu sözlerine ekleyen Ocampo, Türkiye'nin de cari işlemler açığını, sürdürülebilir bir düzeye çekmesi gerektiğini vurguladı.
'Sıcak para' olarak da isimlendirilen kısa vadeli yabancı sermaye hareketlerinin, Türkiye gibi yükselen piyasalara ilgi gösterdiğini belirten Ocampo, bu türden yabancı sermayenin girdiği ülkelerden çabuk çıkması halinde istikrarsızlıklar yarattığına dikkat çekti.
Kısa vadeli yabancı sermayenin, ekonomik büyümeye ve istihdama katkıda bulunmadığını belirten Ocampo, bu türden yabancı sermayenin istikrarsızlık yaratmasını önlemek için bazı sınırlamalara gidilebileceğini vurguladı. Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye'nin, kısa vadeli yabancı sermaye yerine, kalıcı doğrudan yabancı sermaye çekmesi için gayret göstermesini tavsiye ederken, bu türden kalıcı sermayenin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunacağını ifade etti.
Kemal Derviş'e övgü
Antonio Ocampo, BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Kemal Derviş hakkında ise UNDP başkanlığını çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Derviş'in oldukça önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Ocampo, "Kemal, BM'de her kademede çalışabilecek kapasiteye sahip bir meslektaşım" şeklinde konuştu.