Bonozede için geri sayım

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, İmar Bankası bonozedelerine ödeme yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının tamamlanmak üzere olduğunu...

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, İmar Bankası bonozedelerine ödeme yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının tamamlanmak üzere olduğunu, Adabank'ın satış takviminin ise değişebileceğini söyledi.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından düzenlenen, 'Bilgi Toplumu Stratejisi Atölye Çalışması' konulu toplantıya katılan Şener, gazetecilerin Adabank'ın satışı ile ilgili soruları üzerine İmarbank'ın fona devrinin ardından bankadan alacaklı mevduat sahiplerinin tüm alacaklarının Hazine kaynaklarından ödendiğini ve Uzan Grubu'nun borçlu kaldığını anımsattı. Alacakların tahsili için Adabank hisselerinin TMSF tarafından haczedildiğini, bu hisselerin satışı için bir danışmanlık firmasının çalışma yaptığını belirten Şener, inceleme sonucuna göre hisselerin satılmasının mümkün olabileceğini söyledi. Satışın aralık sonu olarak takvimlendirildiğine işaret eden Şener, ancak tarihin değişebileceğini bu yüzden kendisinin tarih vermek istemediğini söyledi.
Şener, Adabank ile ilgili konuyu basından öğrendiğini dile getirdi ve "TMSF bağımsız bir kurul olarak kararlarını kendi alıyor ve zaman zaman beni yaptıkları veya yapacakları işlerle ilgili bilgilendiriyorlar. Kararlarına herhangi bir etkimiz söz konusu değildir" dedi.
Bakanlar Kurulu'nun İmarbank bonozedelerine ödeme yapılmamasını içeren kararının Danıştay'ca iptal edildiğini hatırlatan Şener, "Şu an tekrar Bakanlar Kurulu kararına açtık. Son bir ayda bonodan mevduata dönenlere de ödeme yapılacak. Karar tamamlanmış olabilir" diye konuştu.
Yasa tasarıları hazır
Şener, kredi kartlarıyla ilgili yasa tasarısının TBMM'ye sunulduğunu, Mortgage ile ilgili yasa tasarısının ise Başbakan Tayyip Erdoğan'ın imzasının kaldığını açıkladı ve "Başbakanımıza sunulmadan önce tekrar gözden geçirme safhası tamamlanmak üzere. O da kısa sürede TBMM'ye intikal edecek" dedi. Şener, iki tasarının 2006 bütçesi sonrasında mı yoksa bulunacak ara zamanda mı çıkarılacağı konusunu komisyon ile görüştükten sonra netleştireceklerini belirtirken, Mortgage ile ilgili tasarıda itiraz noktası ve tereddüdün kalmadığını vurguladı.
Galataport projesiyle ilgili belge ve dokümanların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan DPT'ye dün akşam geldiğini açıklayan Şener, DPT'nin konuyu değerlendireceğini söyledi. Danıştay'da konuyla ilgili davaların da bulunduğunu hatırlatan Şener, Liman-İş Sendikası ve Hukukçular Birliği'nin açtığı davalar ve yürütmeyi durdurma taleplerinin Danıştay'ca incelendiğini hatırlattı.
Şener, toplantıdaki konuşmasında da, E-Devlet Ana Kapısı ihalesinin tamamlandığını, Türk Telekom'un yapacağı 19 kamu hizmetini kapsayan projenin pilot uygulamalarına, bu yıl sonuna kadar başlanacağını söyledi. Bilgi toplumuna dönüşümün topyekûn değişimi ifade ettiğine dikkat çeken Şener, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bilgi üreten, bu bilgiyi etkin kullanan ve paylaşan toplumların dünya geleceğinde söz sahibi olacağını vurguladı.
DPT Müsteşarı Ahmet Tıktık da, bilgi toplumu stratejisinin, e-dönüşümde Türkiye'nin yol haritasına ışık tutacağını, bu çalışmalarla en düşük maliyetle etkin ve basit iş süreçleri ile katılımcılık ve şeffaflığı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.