Bonozedenin umudu söndü

İmar Bankası'na el konulmadan önceki bir ay içinde mevduata dönen bono sahiplerine paralarının ödenmesi yönünde mahkeme kararı çıkarken, mevduata dönmemiş yaklaşık 650 milyon YTL tutarındaki bono sahibinin umudu yargıda söndü.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - İmar Bankası'na el konulmadan önceki bir ay içinde mevduata dönen bono sahiplerine paralarının ödenmesi yönünde mahkeme kararı çıkarken, mevduata dönmemiş yaklaşık 650 milyon YTL tutarındaki bono sahibinin umudu yargıda söndü. Mahkeme, bonosunu mevduata çevirmemiş olanlara paralarını alabilecekleri adres olarak İmar Bankası'nda bulunan iflas masasını gösterdi.
İmar Bankası'ndan aldığı 27.4 bin YTL'lik (27.4 milyar lira) bononun vadesinin dolmasına 13 gün kala Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından İmar Bankası'nın bankacılık faaliyetlerinin durdurulması üzerine parasını alabilmek için çaldığı kapılar yüzüne kapanan Nuray Yirmibeşoğlu, İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Yirmibeşoğlu dilekçesinde, İmar Bankası'nın Hazine bonosu satışını kamuya ilanlarda duyurduğunu, ilanların doğru olup olmadığını bilmesinin mümkün olmadığını ve BDDK'nın denetim görevini gereği gibi yerine getirmediğini iletti.
TMSF reddini istedi
Menkul kıymetlerin halka arzını denetlemekle görevli Sermaye Piyasası Kurulu'nun da olayda kusuru bulunduğunu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun da (TMSF) üzerine düşeni yerine getirmediğini belirten Yirmibeşoğlu, faiziyle 31.3 bin YTL'yi bulan parasının bu kurumlardan tahsilini istedi. TMSF ise savunmasında, Bankalar Kanunu'nun Hazine bonolarının ödenmesi konusunda fona görev ve sorumluluk yüklemediğini belirterek, davanın reddini istedi. Mahkeme konuyla ilgili üç bilirkişiden rapor istedi. Prof. Osman Altuğ ve Bankalar Yeminli Murakıbı Mustafa Tosun bonozedenin alacağını, İmar Bankası için kurulan iflas masasından alması gerektiği görüşünü savundu. Mahkeme kararında da ödemeyi İmarbank iflas masasının yapması gerektiği belirtildi.
İflas masasında tahsilat zor
Yirmibeşoğlu'nun avukatı Oğuz Nazlım, mahkemenin, iflas masasını göstermesinin parayı tahsili imkânsız kıldığını söyledi. Sonuç alamayacakları için kararı Yargıtay'a götürmeyeceklerini ifade eden Nazlım, TMSF ve BDDK'nın görev kusuruyla ilgili idare mahkemesine dava açtıklarını bildirdi. Kanuna göre iflas masasından önce TMSF'nin alacakları tahsil ediliyor. Bankaya el konulmadan bir ay önce mevduata çevrilen bonolarda Danıştay, bonozedeleri haklı buldu. Düzenlemenin ardından 3 bin 625 kişiye 104 milyon YTL ödenecek.