Bonozedeye ödeme başlıyor

İmar Bankası'nın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin kaldırıldığı tarihten önceki bir ay içinde devlet iç borçlanma senedinden (bono) mevduata çevrilen hesapların hak sahiplerine, bir ay içinde ödemeler başlayacak.

ANKARA - İmar Bankası'nın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin kaldırıldığı tarihten önceki bir ay içinde devlet iç borçlanma senedinden (bono) mevduata çevrilen hesapların hak sahiplerine, bir ay içinde ödemeler başlayacak. Defaten ödenecek tutarlara, ödenmesi gereken tarihten, bugüne kadar geçen süre için tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) esas alınarak faiz de eklenecek. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, müracaatta bulunmuş hak sahiplerine, İmar Bankası'nın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin kaldırıldığı tarihten önceki bir ay içinde devlet iç borçlanma senedinden (bono) mevduata çevrilen hesaplarındaki miktarın ödenmesi gereken tutarı (10 bin YTL) ile ödenmesi gereken tarihten, bugüne kadar geçen süre için tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) esas alınarak bulunacak faiz, bugünden itibaren bir ay içinde defaten ödenecek. Kalan tutarlar ise daha önce belirlenen vadelerde ve faiz oranlarında (ilgili faiz tahakkuk dönemi sonunda en son açıklanan tüketici fiyat endeks sayısının, tahakkuk dönemi başlangıç tarihinde en son açıklanan tüketici fiyat endeks sayısına bölünmesi ile bulunan oran) ödenecek.
Bu şekilde 3 bin 664 kişiye yaklaşık 104 milyon YTL düzeyinde ödeme yapılacağı öngörülüyor.
3-36 aya varan vadeyle ödeme
29 Aralık 2003 tarihli 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 7'nci maddesinde 10 milyar lirayı (10 bin YTL) aşan miktarda alacağı olan hak sahiplerinin bakiye alacak tutarlarının 5 milyar liraya (5 bin YTL) kadar olan kısmı için 3 ay, 5-15 milyar (5-15 bin YTL) arası için 12 ay, 15-30 milyar (15-30 bin YTL) arası için 18 ay, 30-60 milyar (30-60 bin YTL) arası için 24 ay, 60-170 milyar (60-170 bin YTL) arası için 30 ay, 170 milyar (170 bin YTL) ve üzerindeki kısım için 36 ay vade belirlenmişti. Öte yandan Danıştay 13. Dairesi, İmar Bankası'ndan Devlet İç Borçlanma Senedi alanların zararının tazminine karar vermişti.