Borç takasına ek süre verildi

Belediyeler ve bağlı kuruluşların kamu kurumlarına olan borç ve alacaklarına ilişkin takas, mahsup ve kesinti işlemleri başvuru süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

ANKARA - Belediyeler ve bağlı kuruluşların kamu kurumlarına olan borç ve alacaklarına ilişkin takas, mahsup ve kesinti işlemleri başvuru süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Hazine Müsteşarlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tabi alacakları ile bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına borçları hakkında takas, mahsup ve kesinti işlemlerine ilişkin başvuru süresini 31 Ağustos 2005 tarihine kadar uzatıyor. Başvuru
süresi içerisinde meclis kararı alamayan belediyeler, konuyla ilgili belgeleri Uzlaşma Komisyonu'na iletecek.