Borçluya sağlık hizmeti yok

Bağ-Kur'a prim borcu ile gecikme zammı borcu bulunanlar, sağlık yardımlarından yararlanamayacak. Çalışma Bakanlığı'nın, 'Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - Bağ-Kur'a prim borcu ile gecikme zammı borcu bulunanlar, sağlık yardımlarından yararlanamayacak. Çalışma Bakanlığı'nın, 'Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bağ-Kur sağlık sigortası yardımlarından ilk defa sigortalı olanların yararlanabilmeleri için en az sekiz ay, yeniden sigortalı olanların ise en az dört ay sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu ile gecikme zammı borcu bulunmaması gerekiyor.
Bağ-Kur'a yeni üye olanlar, muayene ve tedavi hakkından, sağlık sigortası primi ödedikleri sekizinci ayı takip eden aybaşından itibaren yararlanabilecek. Sağlık sigortası yardımları, hastalık ve iş kazası hallerini, ayakta ve yatarak yapılacak tedavilerde gerekli muayene, tetkik, tahlil, müdahale, ameliyat ve tedavileriyle, tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme araçlarının sağlanmasını kapsayacak. Hizmet satın alınan sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak sağlanan tedaviler sonucu doğan ilaç bedellerinin tamamı kurum tarafından ödenecek. Ayaktan tedavilerde poliklinik muayene ücreti ve ilaç bedellerinin yüzde 20'si sigortalılar ve hak sahiplerince ödenecek. Katkı payı, emeklilerde yüzde 10 olacak.
Katılım payı alınacak
Ayakta veya yatarak yapılan tedavilerde, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu verilecek olanlar hariç, protez, araç ve gereç bedellerinin yüzde 20'si sigortalı ve hak sahipleri tarafından ödenecek. Emekli aylığı alanlar ve hak sahipleri ise toplam bedelin yüzde 10'unu ödeyecek. Ancak, katkı payı tutarı sigortalılarda birinci gelir basamağının 1.5 katını, aylık alanlarda birinci gelir basamağının yüzde 65'ini geçemeyecek.
İlaçlar, kurum tarafından anlaşma yapılan eczanelerden alınacak.
Ayakta yapılan tedaviler dolayısıyla gerek görülen ilaçların anlaşmalı eczanelerden alınması durumunda, ilaç fiyatı üzerinden katılım payı alınacak. Ayakta yapılan tedavilerde verilecek her bir reçete için, bedeli ödenecek ilaç kalem sayısı ve miktarı Bağ-Kur tarafından tespit edilecek.