Borsada kâğıt hisse dönemi kapandı

Borsada kaydi sisteme nihayet geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doğan Cansızlar...

ANKARA - Borsada kaydi sisteme nihayet geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Doğan Cansızlar, borsada işlem gören hisse senetleri için 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulanmaya başlandığını açıkladı.
MKS'nin hukuki altyapısının SPK, bilgi işlem altyapısının ise Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlandığını kaydeden Cansızlar, hisse senetleri ve yatırım fonu katılma belgelerini içeren sisteme, 2006 yılında devlet iç borç borçlanma senetlerinin de (DİBS) dahil edileceğini bildirdi. Cansızlar'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, bundan sonraki hisse senedi ihraçları, İMKB'de kayden hesaplarda tutulacak, değerli kağıt ithalatı, basımı ve sirkülasyonuna ise son verilecek.
Açıklamaya göre, Takasbank'ta tutulan toplam 2 milyon 296 bin 735 adet yatırımcı hesabı ve bu hesaplardaki 11.3 milyar YTL nominal değerli hisse senetleri, 26-27 Kasım tarihinde MKK sistemine aktarıldı. Pazartesi gününden itibaren aracı kuruluşlar, ihraççılar ve yatırımcılar, hisse senetleri ile ilgili saklama, transfer, rehin ve benzeri işlemleri ile bilgi alma işlemlerini yeni merkezi sistem üzerinden yürütmeye başladı.
Doğan Cansızlar, sermaye piyasalarının modernizasyonunda, AB'ye uyum ve rekabet sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendirdiği kaydi sistemin aracı kuruluşların, saklama ve transfer işlemlerine ilişkin maliyetlerinde de ortalama yüzde 50, aylık 1 milyon YTL civarında tasarruf sağladığını açıkladı.