Borsazede için yasa hazır

Yaklaşık 1 milyon yatırımcının mağduriyeti gideriliyor. Sermaye Piyasası Kurulu imtiyaz sözleşmesi iptal edilen enerji şirketlerinin (Çukurova, Kepez ve Aktaş Elektrik) ortaklarıyla...

ANKARA - Yaklaşık 1 milyon yatırımcının mağduriyeti gideriliyor. Sermaye Piyasası Kurulu imtiyaz sözleşmesi iptal edilen enerji şirketlerinin (Çukurova, Kepez ve Aktaş Elektrik) ortaklarıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen banka (Demirbank gibi) ortaklarının zararlarının tazminine yönelik hazırlanan kanun ve madde taslağı önerileri ilgili makamlara sunuldu.
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği'nin verilerine göre bu kapsamda yer alan toplam 7 şirket ve bankanın İMKB'den hisse senetlerini alarak mağdur olanların sayısı 67 bin 477. Bu şirketlerin işleme kapatıldığı tarihteki fiyatları baz alınarak yapılan hesaplamaya göreyse 67 bini aşkın yatırımcının 188 milyon 808 bin YTL (188.8 trilyon TL) tasarrufu şimdilik batmış durumda.
İslami holdingler de var
Bu sadece İMKB'den hisse alan yatırımcılara çıkan fatura. Buna halktan para toplayarak kurulan ve batan İslami holdingler eklendiğinde batan para ve yatırımcı sayısı da katlanarak artıyor.


Büyütmek için tıklayınız

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doğan Cansızlar, izinsiz ihraç, halka arz yapan veya hisse verme vaadiyle para topladığı Kurulca tespit edilen halk arasında İslami holding olarak adlandırılan anonim ortaklıklara para yatıranların da haklarının korunabilmesi ve ticari hayata tekrar kazandırılabilmesi amacıyla kanun taslağı hazırlandığını ve ilgili makamlara sunulduğunu açıkladı.
Taslakla, öncelikle izinsiz halka arz yapan şirketlere, topladıkları para tutarını ve gerçek hak sahiplerini belirtir listeleri hazırlayarak, kurula vermeleri için altı aya kadar süre tanınacağını belirten Cansızlar, şöyle devam etti:
"Bu sürede istenen bilgileri vermeyen şirketler hakkında kurul, mahkemeye başvurup şirket yönetim kuruluna bir üye ve tespit komisyonu atanmasını isteyecek. Tespit komisyonu hak sahipleri ve para tutarı belirlendiği takdirde, rapor mahkemece onanarak, sermaye artırımı yapılması için gerekli işleme başlanacak."
Cansızlar, şirketin iflasına karar verilmesi halinde, öncelikle tasarruf sahiplerinin alacaklarının ödeneceğini ve izinsiz halka arz yapan şirket yöneticilerinin, doğan zarardan tüm malvarlıkları ile sorumlu olacağını söyledi.
Kurula muafiyet tanınacak konularda belirleme yetkisi tanınacağını anlatan Cansızlar, halka açık şirketlerin 'birleşme ve bölünmelerinin', AB düzenlemeleri paralelinde olacağını söyledi. Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin kapsamının genişletileceğini belirten Cansızlar, zorunlu çağrı yükümlülüğüne uymayanların oy haklarının ise mahkeme kararıyla askıya alınabileceğini açıkladı.
Cansızlar, "Yatırımcıları Koruma Fonu kapsamına tüm finansal araçlar alınmakta, aracı kuruluşlar müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getiremezse 20 bin avro karşılığı Türk Lirası kısmı tazmin edilmektedir" dedi.
Cansızlar, içerden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyona ilişkin mevcut hükümlerin de, AB direktifi ile uyumlaştırılacağını, mahkeme aracılığıyla arama yapma yetkisinin kapsamının genişletileceğini kaydetti.
SPK Başkanı Cansızlar, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yapanların şahsen iflasının kurulca istenebilmesinin de düzenlendiğini anlattı.
(Radikal/aa)