BOTAŞ ikiye bölünüyor, özel sektör de gaz ithal edebilecek

BOTAŞ ikiye bölünüyor, özel sektör de gaz ithal edebilecek
BOTAŞ ikiye bölünüyor, özel sektör de gaz ithal edebilecek

Doğalgaz boru hatlarında kimi zaman sabotaj ihbarları alınıyor. BOTAŞ yetkilileri boru hatlarını denetim altında tutuyor. FOTOĞRAF: DHA

BOTAŞ, Doğalgaz Taşıma AŞ (DOTAŞ) ve Doğazgaz Ticaret ve Tahhüt AŞ (GAZTAŞ) olmak üzere ikiye ayrılacak. Petrogas, OMV ve Turcas gibi doğalgaz toptan satışı yapan şirketler, ayrıca lisans alarak doğalgaz ithalatı yapabilecekler
Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - Doğalgazın patronu BOTAŞ, koltuğunu özel sektöre bırakıyor. BOTAŞ tarafından hazırlanan yeni kanun ile özel sektör BOTAŞ’ın anlaşma yaptığı Rusya, İran, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerin yanı sıra doğalgazı bulunan başka ülkelerden de doğalgaz ithal edebilecek. Ayrıca Türkiye’nin doğalgaz aldığı İran, Rusya gibi tedarikçi ülkelerin vanayı kesmesi durumunda sorumluluk artık BOTAŞ’ta değil, DOTAŞ’a ait olacak. Bilindiği üzere kış aylarında doğalgaz alınan ülkeler ihtiyaç arttığında sattıkları gazı kesiyorlar.

Putin gelmeden
Rusya Başbakanı Viladimir Putin’in Türkiye’ye gelişine sayılı günler kala Türkiye’de doğalgaz piyasasını sil baştan ele alan düzenlemede son rötuşlar tamamladı.
Radikal Gazetesi’nin ele geçirdiği yeni taslağa göre BOTAŞ, Doğalgaz Taşıma AŞ (DOTAŞ) ve Doğazgaz Ticaret ve Tahhüt A.Ş (GAZTAŞ) olmak üzere ikiye ayrılacak.
Kanun taslağında Hazar ve Ortadoğu doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımayı amaçlayan Nabucco gibi Türkiye’nin doğalgaz da transit ülke olmasını sağlayan projelere ilişkin de ayrıntılar yer aldı. Bu kapsamda transit gaz geçişi amacıyla inşa edilecek doğalgaz boru hatlarıyla mevcut hatlarla bağlantılı sistem oluşacak şekilde inşa edilecek doğalgaz boru hatlarının mülkiyeti DOTAŞ’a ait olacak.

Yeni anlaşmaları özelle
Türkiye’nin Rusya ile imzalamış olduğu Batı Hattı süresi önümüzdeki yıllarda dolması nedeniyle görüşmelere şimdiden başlanırken, Rusya ile İkinci Mavi Akım ve Batı Hattından alınacak olan doğalgaz için özel sektörün de katılımı sağlanacak. Bu kapsamda kanunda yapılacak olan değişiklikte öncelikle BOTAŞ, Doğalgaz Ticaret ve Taahhüt AŞ’ye devredecek, söz konusu Şirkette ihalelerle kontratlarını devredebilecek. Düzenlemede şöyle denildi: 

DOTAŞ devralıyor
“Yeni kurulacak olan Doğalgaz Ticaret ve Taahhüt AŞ (DOTAŞ), BOTAŞ’ın tarafı olduğu mevcut doğalgaz alım ve satım sözleşmelerini BOTAŞ’tan devralır ve alım sözleşmelerin süreleri sona erinceye kadar bu ülkeler ve bu ülkeler dışındaki ülkelerden yeni doğalgaz alım sözleşmeleri yapabilirler.
DOTAŞ, tarafında BOTAŞ’tan devraldığı veya yeni imzalayacağı doğalgaz alım veya satım sözleşmeleri için söz konusu sözleşmelerin kısmi veşa bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleriyle devredilmesine veya miktar devrine imkân tanıyan ihaleler yapılarak kişilere devredilir.” İstabul’da Zorlu Grubu’nun Petrogas, Avusturyalı dev şirket OMV Gaz ve Enerji Limited Şirketi, Turcas Gaz Toptan Satış Anonim Şirketi gibi doğalgaz toptan satışı yapan şirketler, ayrıca lisans alarak doğalgaz ithalatı yapabilecekler. 

DOTAŞ’a iletim gücü
Toptan satış yapan şirketlerin doğalgaz ithalatını yapmasının önünü açan madde ise şöyle:
“Toptan satış şirketi, ithalatçı şirket veya ihracatçı şirket veya serbest tüketici veya dağıtım şirketi ile alış- satış sözleşmeleri yapar ve fiyatları serbestçe belirler. Ticari gizliliği olan bilgiler kurum hariç üçüncü taraflara açıklanamaz.” Söz konusu maddede mevcut kanunda ticari gizliliği bulunan bilgilerin ‘suistimal edilemez’ şeklindeki ibaresi hazırlanan taslakta çıkartıldı.
Taslak bu haliyle yasalaşırsa, doğalgazın iletim faaliyeti bundan böyle DOTAŞ’a ait olacak. İletim şirketi, gaz iletiminin güvenli bir şekilde verimli ve en az maliyet ile gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tedbiri almakla yükümlü olacak.
Ayrıca mevcut planlanan ve yapımı devam etmekte olan ulusal iletim şebekesini devralmak, kurulması öngörülen yeni transit hatlarda dahil iletim şebekesi için iletim yatırım planı yapmak, yeni iletim şebekesini kurmak ve işletmek DOTAŞ’ın görevi olacak.