Botaş'ın doğalgaz alım kontratları elde kaldı

Botaş'ın Rusya, İran, Nijerya, Cezayir ile imzalamış bulunduğu doğalgaz kontratlarının yüzde 64'lük bölümünün özel sektöre devri için yapılan ihale başarısızlıkla sonuçlandı.

ANKARA - Botaş'ın Rusya, İran, Nijerya, Cezayir ile imzalamış bulunduğu doğalgaz kontratlarının yüzde 64'lük bölümünün özel sektöre devri için yapılan ihale başarısızlıkla sonuçlandı. Altı gruba ayrılan kontratların sadece bir grubuna yeterli teklif alındı.
Botaş'ın yıllık 25 milyar metreküp tutarındaki doğalgaz kontratlarının özel sektöre devredilecek 16 milyar metreküplük bölümü, her biri 250 milyon metreküpe tekabül eden 64 lota ayrıldı. Söz konusu lotlar da doğalgaz anlaşmasının yapıldığı ülke veya tarihine göre değişmek üzere altı ayrı grupta toplanarak ihale edildi. Bu gruplardan sadece Rusya ile 1998'deki anlaşma uyarınca batı hattından gelen 16 lot için yapılan ihalede yeterli teklif alınabildi. İhalede Shell Enerji 1 lot için 2 milyon 10 bin dolar; Bosphorus Gaz 3 lot için lot başına 1 milyon 811 bin dolar; Enerco 10 lot için lot başına 1 milyon 600 bin dolar; Avrasya Gaz da 5 lot için lot başına 910 bin dolar teklif etti.
İhale Komisyonu Başkanı, Botaş Genel Müdür Yardımcısı Saltuk Düzyol, nihai değerlendirmenin tamamlanmasından sonra, Botaş, satıcı ülke şirketi ve alıcı şirketlerle üçlü protokol için en yüksek tekliften başlayarak firmalara davet mektubu gönderileceğini söyledi.
İhaleye çıkarılan 64 lottan kalan 48 lotun bir kısmına teklif verilmezken, diğer bölümüne verilen teklifler yetersiz kaldı. Kontratların özel sektöre devri için Botaş'ın yıl sonuna kadar yeniden ihaleye çıkması gerekecek. Devirler yıl sonuna kadar yapılmazsa kontratların Botaş'ın elinde kalması için yasa değişikliği gerekecek.