Bredenkamp uyardı: Cari açık risk kaynağı

IMF Temsilcisi Bredenkamp, Türkiye'nin cari açığı iyi izlemesi ve kötüleşmesi halinde önlem alması gerektiğini söyledi. Bredenkamp, "Bu, ülkenin uluslararası piyasalardaki bozulmadan zarar görmeye açık olduğu anlamına geliyor" dedi.

ANKARA - IMF Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp, yabancı yatırımcı ilgisiyle değerli seyreden liranın ve özel sektördeki büyümenin beslediği cari açığın yakından izlenmesi ve kötüleşmesi durumunda 'hemen' önlemler alınması gerektiğini söyledi.
Reuters'ın sorularını yazılı olarak yanıtlayan Bredenkamp, Türkiye'nin cari açık ve borç yükümlülüklerini karşılamak için dış finansmana bağımlı olmasının, uluslararası piyasa koşullarında bir bozulmadan zarar görmeye açık olduğu anlamına geldiğine işaret edip, bu tür risklere karşı mali yapının güçlendirilmesi ve reformların sürmesi gerektiğini söyledi.
Dört gözden geçirme var
2006'da dört gözden geçirme yapılmasının planlandığını belirten Bredenkamp, ekonomideki olumlu gelişmelere rağmen Türkiye'nin önünde riskler olduğunu vurgulayıp bunları şöyle sıraladı:
"AB'ye yeni üye ülkelere veya diğer gelişmekte olan ülkelere göre kamu borcu hâlâ yüksek, görece kısa vadeli ve borcun büyük bölümü döviz cinsi. Her yıl azaldığı halde, borç bir risk faktörü.
Diğer önemli makroekonomik risk cari açık. Gelecek yıl da pek fazla düşmeyebilir. Bir perspektiften bakıldığında ise, açık bir başarı belirtisidir; özel sektör yatırımlarında görülen artışı yansıtıyor. Yabancılar paralarını Türkiye'ye getirmek istemekte ve bu da güçlü lira anlamına gelir ve bu koşullar altında bir cari açıktan kaçınmak zordur. Ancak eğer açık ya da uygun finansman arzı kötüleşirse, daha fazla önlem alınmalıdır."
Sosyal güvenlik kötüleşti
Bredenkamp bu yıl sosyal güvenlik açığının beklenmedik şekilde kötüleştiğini, bunun kısmen yıl başında af söylentileriyle bağlantılı prim tahsilatının düşmesinden, kısmen de ilaç harcamalarının artmasından kaynaklandığını söyledi. Bu yıl hububat sübvansiyonları ve sağlık harcamalarında meydana gelen fazlalıkları 'talihsiz' olarak nitelendiren Bredenkamp, hükümetin bu sorunun gelecek yıl tekrarlanmaması için önlemler aldığını da ifade etti.
Vergi paketi açıklanacak
Vergi reformu konusunda, hükümetin önlem paketini birkaç hafta içinde açıklamasını beklediklerini söyleyen Bredenkamp, söz konusu pakette vergi tabanını genişletmek ve vergi oranını azaltarak bir kurumlar vergisi reformu öngörüldüğünü, bunu yürekten destekleyeceklerini söyledi.. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'ndaki (KMYKK) değişikliklerle ilgili de Bredenkamp şunları söyledi: "KMYKK'ya eleştiriler yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Maliye ana değişiklikleri bize açıkladı ve Meclis onayı olmadan harcama yapılmasına izin vermeyeceğine ilişkin teminat verdi."
'Enflasyonda iniş zorlaştı'
"Enflasyon, özellikle de tek haneli seviyelere düştükten sonra, her bir puanlık azalışı sağlamak, daha zor olacak" diyen Bredenkamp, özellikle emlak ve hizmetler gibi, fiyatların yabancı rekabet tarafından etkili bir şekilde sınırlandırılmadığı sektörlerde enflasyonun daha katı olduğunu ve bunun enflasyonla mücadeleye engel olduğunu söyledi. Bredenkamp,
"Bu yüzden, 2006 hedefinin bu yılki hedefin yakalanmasından daha zor olacağına kuşku yoktur. Ancak Merkez Bankası son yıllarda büyük iş başardı. 2006 enflasyon hedefi tutturulabilir ve Merkez Bankası'na bu açıdan güveniyoruz" dedi.