Bu formülle yetki zor!

Bu formülle yetki zor!
Bu formülle yetki zor!
Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı önceki gece komisyondan çıktı. Ancak TİS ve yetki için öyle şartlar geldi ki ne bürokrat ne sendikacı anladı.
Haber: HACER BOYACIOĞLU - hacer.boyacioglu@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - Meclis’te ‘yetkili sendika’ olmak için getirilen yeni şartlar, bürokrasisinden sendikasına herkesin kafasını karıştırdı. Yetkili sendika olma koşullarını yumuşatmak için getirilen düzenlemeye son anda yapılan eklemeler, ‘yetkili sendika’ olma koşullarını artırdı. Buna göre, bir işkolunda yetkili sendika olabilmek için en az 2 bin üye şartı aranacak, işkolundaki işçilerin yüzde 1’inin üye olması gerekecek. Eğer bağımsız bir sendika söz konusu ise, baraj yüzde 3’e çıkacak. Bakanlar kurulu ise, sendika barajlarını 5 yıl süreyle değiştirebilecek. Bunun yanı sıra bir de işyeri ve işletme barajı söz konusu olacak. Sendikalar düzenlemenin ne getireceğini anlamaya çalışırken, bürokratlar da şaşkın; “Bazı düzenlemeler son dakikada Meclis’te yapıldı, hayırlı olur inşallah” yorumunda bulunmakla yetiniyorlar.
Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı, önceki gece TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak Türkiye ’de sendikalılık oranlarını arttırmak için hazırlanan tasarı, ‘yetkili sendika’ olabilmeyi ‘beş bilinmeyenli’ denkleme dönüştürdü. Komisyonda son dakikada yapılan değişikliklerle şekillendirilen düzenlemeye göre, tasarı yasalaştıktan sonra öncelikle SGK’nın güncellediği yeni sendikalılık sayıları dikkate alınacak ve bunun üzerinden sendikaların üye sayıları belirlenecek. Yetkili olmak isteyen bir sendika, yeni veriler üzerinden en az 2 bin üyeye sahip olmak ve işkolundaki işçilerin en az yüzde 1’ini de kaydetmiş olmak zorunda olacak. 

Bakanlar Kurulu’na yetki
Yetkili olmak isteyen sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyon Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi değilse; işkolu barajı yüzde 3’e kadar çıkacak. Bakanlar Kurulu ise, 5 yıl süreyle işkolu barajlarını yüzde yarım ile yüzde 3 arasında değiştirmeye yetkili olacak.
İş kolu barajını aşabilen sendikaların, toplusözleşme yapabilmek için işyeri ve işletme barajlarını da aşması gerekecek. Buna göre bir işyerinde toplusözleşme yapabilmek için, işyerinde çalışan işçilerin yarıdan bir fazlasını üye yapmak zorunda olacak, söz konusu olan işyeri işletme niteliğinde ise işçilerin en az yüzde 40’ını kendine üye yapması gerekecek. 

5 yıllık koruma yok
Tasarı Meclis’e sevk edilirken öngörülen mevcut sendikalara koruma kalkanı ise, kaldırıldı. Daha önce toplusözleşme yapma yetkisini 2009’da kazanmış olan sendikaların, bu haklarını 5 yıllık geçiş sürecinde koruması öngörülüyordu. Ancak bu düzenleme kaldırıldı. Yeni sistemin olduğu gibi yasalaşması durumunda Türk-İş’in 5’ten fazla sendikasının, DİSK’in 3 sendikasının, Hak-İş’in 2 sendikasının toplu sözleşme yetkisini kaybedebileceği belirtiliyor. Sendikalar düzenlemenin son halini anlamaya çalışırken, yeni getirilen 3’lü baraj sisteminin ILO kriterlerine aykırı olduğu belirtiliyor. Gemi inşaat kolu gibi bazı iş kollarında, yüzde 1’lik baraj aşılsa dahi 2 bin kişi sınırının aşılamayacağı ve bu durumda bazı işkollarında örgütlenmenin olanaksız hale geleceği de belirtiliyor.

21 İŞKOLU BELİRLENDİ
“Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık”, “gıda sanayi”, “madencilik ve taş ocakları”, “petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç”, “dokuma, hazırgiyim ve deri”, “Ağaç ve kağıt”, “iletişim”, “basın-yayın ve gazetecilik”, “banka, finans ve sigorta”, “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”, “çimento, toprak ve cam”, “metal”, “inşaat”, “enerji”, “taşımacılık”, “gemi yapımı ve deniz taşımacılığı”, “liman, ardiye ve antrepoculuk”, “sağlık, sosyal hizmetler”, “konaklama ve eğlence işleri”, “savunma ve güvenlik ” ve “Genel işler”.

bigPara.com