'Bu ihaleyi yapanı bakana bildirmeli'

'Bu ihaleyi yapanı bakana bildirmeli'
'Bu ihaleyi yapanı bakana bildirmeli'
Ankara Metrosu'nun araç ihalesine itiraz eden KİK üyesi Erkan Demirtaş metro güvenliği belgelerinin sunulmadığını vurguladı.
Haber: HACER BOYACIOĞLU - hacer.boyacioglu@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - Son olarak şantiyesinde bir insanın ölümüne neden olan kazasıyla gündeme gelen Ankara Metrosu’nda tartışma bitmiyor. Metro projesinin en önemli ayaklarından olan 400 milyon dolarlık 324 metro aracı alım ihalesiyle ilgili olarak gündeme getirilen iddialar tartışma yaratacak nitelikte. İhaleyle ilgili olarak itiraz haklarını kullanan firmalar, Ulaştırma Bakanlığı’nın teknik şartnamede istediği belgeleri vermeyen istekliye ihaleyi verdiğini iddia etti. Kamu İhale Kurulu (KİK), tartışmalı bir biçimde ihaleye onay verdi. Ancak kurulun en kıdemli üyelerinden Erkan Demirtaş karara itiraz etti. Demirtaş’ın itirazında dikkat çekici saptamalar yer aldı. İhaleyi kazanan Çinli firmanın teknik şartnamede yer alan ve metronun güvenliğini de ilgilendiren belgeleri ya hiç sunmadığını ya da eksik sunduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Demirtaş, ayrıca ihale komisyonunca zarf açma ve belge kontrol tutanağının da usulüne uygun olarak düzenlenmediğine işaret etti. İhalenin şeffaflığa da, güvenilirliğe de aykırı olduğu uyarısında bulunan Demirtaş, “Sorumlular hakkında da bakanlığa bildirimde bulunulması gerekir” itirazını resmiyete döktü.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu için alım ihalesini açık ihale yöntemi ile 14 Şubat 2012’de gerçekleştirdi. İhaleye katılan İspanya merkezli Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles SA firması, ihaleyi alan Çin firması CSR Electric Locomotive Co. Ltd. firmanın araçlarında işletme problemleri yaşandığı, üstelik teknik şartnamede yer alan taleplerin ihaleyi alan firmanın dosyasında yer almadığı ve bu haliyle Ankara Metrosu’nda insanların can güvenliği ve emniyetinden ödün verileceği iddiasıyla önce bakanlığa itiraz etti. Daha sonrasında ise, konuyu Kamu İhale Kurumu’na taşıdı. Kurum önce uzman düzeyinda daha sonra ise, kurul düzeyinde konuyu değerlendirdi. Ancak teamüllere aykırı olarak Kamu İhale Kurumu uzmanının değerlendirmesi, kurul kararında yer almadı. Kısa tutulan kararda ise, oy çokluğuyla ihaleye ilişkin şikayetin reddedildiği belirtildi.
Ancak 9 kişilik kuruldaki 5 üyenin oyuyla hakkındaki itiraz reddedilen ihaleyle ilgili dikkat çekici saptamalar, kurul kararında yer aldı. Buna göre, ihaleyi kazanan firma teknik şartnamede yer alan fren hesapları, güvenilirlik planı, enerji tüketim hesaplamaları, çarpışma senaryoları gibi teknik bilgilere ihale dosyasında yer vermemiş. Teknik şartnamede yer alan bu hususlara ilişkin bilgiler olmadan, ihale sonuçlandırılmış. 

‘Bunu niye iptal etmiyoruz’
Kurul üyesi Erkan Demirtaş ise, yazdığı itiraz dilekçesinde kurulun kendisiyle çeliştiğine dikkat çekti. Daha önce teknik şartnamelerde istenilen belgelerin ihale dosyasında yer almadığının anlaşıldığı durumlarda Kamu İhale Kurumu’nun ilgili firmayı dışarıda bıraktığı veya ihaleyi iptal ettiğini örneklerle itiraz dilekçesine yazan Demirtaş, yargının ve ilgili yasa maddesinin de söz konusu kuralı teyit ettiğine dikkat çekti. “Teknik şartnamede yer alan bilgi ve belgelerin teklifle birlikte sunulması gereken yeterlilik kriterleri olduğu anlaşılmaktadır” diyen Demirtaş, ayrıca ihale komisyonunun zarf açma ve belge kontrol tutanağını da usulüne uygun olarak düzenlememiş olduğuna dikkat çekti. Sadece bu durumun dahi başlı başına bir hukuka aykırılık ve aynı zamanda şeffaflık ve güvenilirlik ilkelerinin zedelenmesi anlamına geleceğini vurgulayan Demirtaş itirazını “Sorumlular hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılabilmesini teminen bu durumun ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu bakanlığa bildirilmesi gerektiği” ifadesiyle bitirdi.

bigPara.com