Bu kez SPK vurdu

Bu kez SPK vurdu
Bu kez SPK vurdu
Sermaye Piyasası Kurulu, Ran Lojistik'teki işlemleri nedeniyle Ramiz Benli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup 6 ay borsa yasağı getirdi.
Haber: OKTAY ÖZDABAKOĞLU - oktay.ozdabakoglu@radikal.com.tr / Arşivi

Radikal gazetesinin 10 Eylül 2012’de, ‘Yatırımcıya vuRAN vuRAN’a’ başlığıyla gündeme getirdiği Ran Lojistik’teki işlemler, şirketin patronu Ramiz Benli’ye pahalıya patladı. Kurul, Ran Lojistik’teki hisselerini, şirketin yurtdışı faaliyetlerini durdurmasının açıklanmasından önce satan Benli hakkında ‘insider trading’ (içerden öğrenenlerin ticareti) suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacak.
Ran Lojistik hisse senedinde 28 Mart-29 Ağustos 2012 döneminde işlemleri inceleyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), söz konusu işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/I-A-1 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, şirketin yönetim kurulu başkanı Ramiz Benli hakkında, aynı kanunun 49’uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi, insider trading suçunu düzenliyor. Kurul ayrıca, Ramiz Benli hakkında geçici olarak 6 ay borsalar ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem yapma yasağı getirdi.

Fırsat eşitliğini bozdu
İlgili maddeye göre sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek, içerden öğrenenlerin ticareti olarak tanımlanıyor. Kanunun 49’uncu maddesine göre ise bu suçtan dolayı kavuşturma yapılması, Kurul tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na yazılı başvuruda bulunulmasına bağlı. Bu başvuru ile Kurul aynı zamanda müdahil sıfatını kazanırken, bu kanuna aykırı fiillerin işlendiğine dair bilgi edinen Cumhuriyet Savcıları, Kurul’u haberdar ederek durumun incelenmesini isteyebilirler.
Ran Lojistik’te 15 Mayıs 2012 tarihi itibariyle yüzde 25 payı bulunan Ramiz Benli, 22 Mayıs ve 16 Temmuz’da borsada gerçekleştirdiği isatışlarla payını yüzde 1,45’e indirdi. Benli’nin hisse satışına başlaması öncesinde 1.12 TL olan fiyat, 16 Temmuz’da 0.74 TL’ye indi. Bu satış sürecinde hissenin fiyatı yüzde 34 düştü. 

Önce hisselerini sattı 

Hisse satışının tamamlanmasının ardından önce 31 Ağustos’ta taşımacılık faaliyetlerinden kâr elde edilemez hale gelindiği için bazı önlemlerin alındığı, 4 Eylül’de ise gelirin yüzde 80’inin sağlandığı yurtdışı taşımacılık faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Bu sürecin sonunda hissenin fiyatı 0.55 liraya indi. 22 Mayıs’taki hisse satışının başlaması ve yurtdışı faaliyetlerin durdurulduğunun açıklanması sürecinde hissedeki kayıp yüzde 51 oldu. SPK, faaliyetlerin durdurulmasından önce yapılan satışları dikkate alarak, bu bilginin Benli tarafından hisse satışı yapılmadan önce bilindiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.