Bürokratik engel için rapor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ticaret ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı bir raporu Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sundu.

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ticaret ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı bir raporu Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sundu.
Raporda, madencilik sektöründeki sorunların yargıdan önce uzlaşma kuruluşlarına taşınması istendi. EKK, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener başkanlığında, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve Sanayi Bakanı Ali Coşkun'un yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla toplandı. TOBB, toplantıya ticaret ve yatırım süreci ile ilgili rapor sundu. Raporda, Adalet Bakanlığı'nın madencilik sektörü ile ilgili şikâyetleri yargıya gitmeden, konunun uzmanı bir uzlaşma kurulu tarafından değerlendirmesi ve uzlaşma sağlanamadığı takdirde sorunun yargıya götürülmesini sağlaması istendi.
Bakanlığın, madencilik faaliyetlerine ilişkin davaların madencilik uzmanlarının da temsil edildiği iş ihtisas mahkemelerinde görülmesini sağlaması gerektiği de kaydedildi. Raporda, madencilik sektöründe sadece, yatırımdan zarar görme ihtimali olanlara dava açma hakkı tanınması ve aynı konu ve aynı gerekçeyle açılan davaların da birleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Mahkemelerin madencilik sektöründe faaliyeti yasaklama yerine iyileştirme veya düzeltmeye yönelik karar oluşturmalarının sektör açısından anlamlı olacağı da kaydedildi.
Raporda, Petrol ve Gaz Sektörü'nde GSM Yönetmeliği'nin değiştirilerek, GSM ruhsatlarının ilgili 'tesisler' için düzenlenmesi istendi. Bununla, işletmecilerin değişmesi sonrasında GSM için yine aynı sürecin işletilmesinden kaynaklanan bürokratik zorluğun giderileceği ve GSM ruhsatlarının alımı için sürecin hızlanacağı vurgulandı. Raporda, müteahhitlik sektöründe kayıtdışı istihdamın engellenmesi ve kayıtlı istihdamın özendirilmesi için istihdam maliyetlerini düşürücü önlem alınması da istendi. Bankacılık ve finans sektöründe hükümlü çalıştırılmasına da yer verilen raporda, bundan bankaların istisna tutulması istendi. Gerekçe olarak bankacılık sektöründe işini kaybeden çok sayıda yetişmiş eleman bulunması gösterildi.