Bürokratın emekli aylığı azalacak

Maliye Bakanlığı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki 2007 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, unvanlı kadrolardan emekli olup yüksek emekli aylığı alan bürokratlara son dakika sürpriziyle sınır koydu. Yüksek maaşlı memurların emekli aylıkları düşecek.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Maliye Bakanlığı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki 2007 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, unvanlı kadrolardan emekli olup yüksek emekli aylığı alan bürokratlara son dakika sürpriziyle sınır koydu. Yüksek maaşlı memurların emekli aylıkları düşecek.
Mevcut Emekli Sandığı Kanunu'na göre, unvanlı kadrolarda çalışan yüksek maaşlı memurların aylık kazançlarının bir bölümünden emeklilik primi kesintisi yapılıyor. Unvanlı bir görevde iki yıl çalıştıktan sonra emekli
olan kişiler emekli olduklarında, emekli aylıklarının yanı sıra, bulundukları son görevdeki makam ve temsil veya görev tazminatlarını almaya devam ediyorlar.
Bakan söz verdi
1 Ocak 2007'de yürürlüğe girecek 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) ise bu haksız uygulamaya son vermeyi amaçlıyor. Yeni yasa, 'ne kadar prim yatırırsan, ona göre emekli aylığı alırsın' ilkesi üzerine kuruldu. Yasanın bir başka özelliği ise, memurların tüm kazançlarını prim matrahına tabi kılması. Bunun anlamı, memurlar, ellerine geçen tüm kazançları üzerinden prim ödeyecek. Buna bağlı olarak, bir kişinin prime esas kazancı ne ise, emekli aylığı da ona göre belirlenecek. Görevde iken alınan makam veya temsil tazminatının
emeklilikte de ödenmesi uygulamasına son verilecek.
Yasanın temel amacı bu olmakla birlikte, yüksek maaşlı memurların prim ödemeleri artacağı, dolayısıyla da ellerine geçen net maaşın azalacağı gerekçesiyle, yasaya konulan geçici bir maddeyle, artan prim yükünün iki yıl süreyle çalıştıkları kurumlar tarafından, yani devlet tarafından karşılanması hükmü getirildi. Böylece, yüksek maaşlı memurların prim yükünün artmasına karşı çıkan memur sendikalarının eleştirileri, ilk etapta iki yıl ötelenmiş oldu.
Sendikaların, 'Bu kez de iki yıl sonra maaşlar düşecek' diye eleştirileri sürdürmesi üzerine ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, iki yıl sonrasında da artan prim yükünün devlet tarafından kalıcı olarak üstlenilmesi yoluna gidileceği hususunda çeşitli platformlarda söz verdi. Devlet, 2006 yılında kamuda çalışanlar adına işveren payı olarak 5 milyar YTL prim ödedi. Yeni yasanın getirdiği bazı yükümlülükler nedeniyle 2007 yılındaki devlet katkısı ise bir kat artarak, 10 milyar YTL'ye ulaştı. Artan prim yükünün 2,6 milyar YTL'si yeşil kartlılardan kaynaklanıyor. Ayrıca devlet, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'un yerine kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu'na toplanan primlere karşılık, gelecek yıl yaklaşık 1,5 milyar YTL katkıda bulunacak.
Prim farkı 10 milyar YTL
5510 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmadığı takdirde, devlet memurlarının prim farkının tamamının devlet tarafından karşılanması zorunluluğu, devletin prim yükünü 10 milyar YTL'nin de üzerine çıkaracak.
Maliye Bakanlığı, geçen hafta Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında sessizce operasyon gerçekleştirerek, Bütçe Kanunu'na bir madde koydu.
Bu madde uyarınca, devlet memurlarının normal maaşları dışında aldıkları döner sermaye katkı payı, ek ders ücreti, fazla çalışma veya mesai ücreti, teşvik primi, prim, her türlü ikramiye, ek tazminat, avukatlık vekâlet ücreti, ek ödeme gibi değişik adlar altında yapılan her türlü ödemelerin sadece aylık 900 YTL'lik kısmı prim kesintisine tabi tutulacak. Bu sınırlamaya rağmen, devlet memurlarının 2007 yılında ödeyecekleri prim 2006 yılının üzerinde olursa, bu aradaki farkı devlet karşılayacak.
Düşük prim, düşük emekli maaşı
Bütçe Kanunu'na konulan hüküm uyarınca, yüksek maaş alan devlet memurları adına yatırılan prim azalacağı için, emekli olduklarında alacakları aylık da buna bağlı olarak düşecek. Getirilen düzenlemeyi savunan Maliye Bakanlığı yetkilileri, 5510 Sayılı Kanun'un, unvanlı devlet memurlarının görevdeyken aldıkları makam ve temsil tazminatlarını emekli olduklarında da almaları şeklindeki haksız uygulamaya sınır getirdiğini, ancak prim farklarının devlet tarafından karşılanması yönündeki hükmün yasanın amacıyla çeliştiğini vurguladılar. Maliyeciler, şu görüşleri dile getirdi:
"Yasadaki istisnai hüküm, yasayı amacından saptırıyor. Prim yükündeki artışın devlet tarafından karşılanması demek, görevdeyken yüksek maaş alana, emekli olduğunda da ölünceye kadar devlet sırtından yüksek emekli aylığı ödenmesi anlamına geliyor. Yüksek maaşlı memurların prim kesintilerine sınırlama getirerek, zaten devletin karşılayacağı prim yükünü aşağı çekmiş olduk."