'Bütçe açığında Maastricht kriteri ilk kez tutacak'

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Türkiye'nin bütçe açığında ilk kez bu yıl, Maastricht Kriterleri'ne uyacağını belirtirken, yatırım araçlarından alınan stopajlarda yapılan düzenlemenin 2006 bütçesine olumlu bir katkısı olacağını söyledi.

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Türkiye'nin bütçe açığında ilk kez bu yıl, Maastricht Kriterleri'ne uyacağını belirtirken, yatırım araçlarından alınan stopajlarda yapılan düzenlemenin 2006 bütçesine olumlu bir katkısı olacağını söyledi.
Şener, Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlediği basın toplantısında, bu yılki bütçe açığının 29 milyar YTL olarak öngörüldüğünü, ancak gelinen noktada, yıl sonu gerçekleşme tahmininin 15 milyar YTL olduğunu belirtti. Şener, yıllardır yüzde 10-16 civarında gerçekleşen bütçe açığınının gayrisafi milli hasılaya oranının, geçen yıl yüzde 7 olarak gerçekleştiğini kaydederek, bu yıl da yüzde 3 olan Maastricht Kriterleri'nin yakalanacağını söyledi.
Bütçe rakamlarının pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında kesinleşeceğini belirten Şener, bugüne kadar Yüksek Planlama Kurulu (YPK) üyelerini kapsayan toplantılarda bütçenin ele alınması nedeniyle ayrı bir YPK toplantısına da gerek duyulmadığını ifade etti. Şener, yatırım ödeneklerini çok belirgin bir şekilde artırmaya çabaladıklarını, ancak bunu yaparken mali dengeleri bozmamaya dikkat ettiklerini belirterek, şöyle dedi: "İstikrar bizim açımızdan vazgeçilmez bir temel önceliktir. Bu önceliği sağlamak koşuluyla diğer düzenlemeleri yapıyoruz. Dolayısıyla bütçe disiplinine uymak, finans dengelerini gözetmek, yüzde 6.5 faiz dışı fazlayı korumak suretiyle yatırım harcamalarının mümkün olan en yüksek düzeyde gerçekleşmesini sağlayacağız."
Bütçe disiplininden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Bakan Şener, "Mali dengeleri koruyacağız ve neticede Türkiye finans sorunlarıyla uğraşan kamu gelir-giderlerini denkleştirme çabasında olan bir ülke görünümünden tamamıyla çıkacaktır" dedi.
Gazetecilerin, KİT faiz dışı fazla hedefine özelleştirilen KİT'lerin olumsuz etkisinin nasıl giderileceğinin sorulması üzerine de Bakan Şener, şöyle konuştu: "Başka dengeler de var. Yapmış olduğumuz düzenlemeler içinde zaten bu dengeler kuruluyor. Bazı kalemler dikkate alınmıyor, bazı KİT'lerin özelleştirilmesi zannedildiği gibi faiz dışı fazlada büyük bir gelir kaybı, denge bozulması diye bir şey ortaya çıkaracak bir durum değil. Örneğin stopajlar 2006'da olumlu katkı sağlayacak önemli kalemlerden biri. KİT'lerin temettülerinin ilgili hesaplarda 2006'da görünebilecek özellikleri var. Bunlar dikkate alındığında gelir fazlası KİT özelleştirildi diye faiz dışı fazla hedeflerini bozabilecek durum yok."
Memurlara ödeme
2006'da memurlara, ocak ve temmuzda yüzde 2.5'erden toplam yüzde 5.06 zam yapılacak. Ek ödeme almayan 1 milyon 377 bin memura aynı dönemler için ayrıca 40'ar YTL olmak üzere toplam 80 YTL denge tazminatı ödenecek. Aile yardımı ödeneği gösterge rakamı da bin 250'den bin 450'ye yükseltilecek. Denge tazminatı alamayacak olan memur emeklilerine ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 2.5'lik zamlar uygulanacak.
İmarzedelere ödeme
Abdüllatif Şener, faaliyetleri durdurulan İmar Bankası müşterilerinden son bir ayda bonodan mevduata dönen 3 bin 664 kişiye toplam 104 milyon YTL ödeme yapılacağını da açıkladı.
2006 bütçesi 158 milyar YTL olacak
Hükümetin TBMM Başkanlığı'na 17 Ekim Pazartesi akşamı sunacağı 2006 yılı konsolide bütçesinin, 157 ile 158 milyar YTL arasında bağlanması bekleniyor.
Son olarak dün, ekonomi kurmayları tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a brifing verilerek görüşleri alınan 2006 yılı bütçesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Halen üç yıllık stand-by çerçevesinde gözden geçirme çalışmaları için Ankara'da bulunan IMF heyetiyle de ele alınan 2006 bütçesinin, 157 ile 158 milyar YTL arasında bağlanması planlanıyor.
Bütçede önümüzdeki yıl için yüzde 5 enflasyon ve yüzde 5 büyüme hızı öngörülüyor. Aynı şekilde yüzde 5'i bütçe, yüzde 1.5'i de KİT kaynaklı olmak üzere toplam yüzde 6.5 faiz dışı fazla hedefleniyor. 2006 içinde 130 milyar YTL dolayında vergi toplanması beklenirken, bütçe açığı da 15 milyar YTL'nin altında tutulmaya çalışılıyor.
Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın bütçe çalışmaları sırasında ekonomi yönetiminden, öncelikli ve önemli yatırımların yeterli ödenek sağlanarak bir an önce tamamlanmasını istediği öğrenildi.
Öte yandan, bir ekonomi bürokratı, Başbakan'ın, bekleyen yatırımlardan önemli olanların hızla bitirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, "Sayın Başbakan 2006 yılında da bu konuya ağırlık verilmesi yönünde talimat verdi" dedi.