Bütçe rötuşunda ilk adım tamam

Bütçe yasalarının, genel ve katma bütçeli idarelerin yanı sıra özel bütçeli idareler ve üst kurulların gelir ve giderlerini de kapsayacak şekilde hazırlanması amacıyla...

ANKARA - Bütçe yasalarının, genel ve katma bütçeli idarelerin yanı sıra özel bütçeli idareler ve üst kurulların gelir ve giderlerini de kapsayacak şekilde hazırlanması amacıyla Anayasa'nın beş maddesinde değişiklik öngören teklif CHP'nin de desteğiyle TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Unakıtan'ın katılmadığı toplantıda hükümeti Müsteşar Hasan Basri Aktan temsil etti.
Bugüne kadar 101 kurum ve kuruluşun bütçesinin TBMM'de görüşüldüğünü, yeni sistemde bunun 144'e çıkacağını bildiren Aktan, değişikliğin Anayasa'ya da yansıması gerektiğini, yeni düzenlemenin Meclis'in bütçe hakkını güçlendireceğine işaret etti. AKP'li Ersönmez Yarbay, daha önce çıkarılan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Yasası doğrultusunda Anayasa değişikliği yapıldığının ifade edildiğini belirterek, "Bu işte terslik var. Bu yasa iki yıl önce çıktı. Önce yasa mı yoksa Anayasa mı değiştirilir? Cumhurbaşkanı bazı konulara odaklı olduğu için bu ihlali görmedi ve veto etmedi. Hükümet, bakkal idare eder gibi, devlet idare etmeye çalışıyor" dedi.
Yarbay, Komisyon Başkanı Kuzu'yu da teklifi milletvekillerine inceleme fırsatı bile vermeden görüştürmesi nedeniyle eleştirdi. Bunun üzerine Kuzu, Anayasa değişikliğinin Bütçe Yasası'ndan önce çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu değişiklik çıkmazsa, bütçe yetişmezse maaşlar alınamaz" dedi. Buna tepki gösteren AKP'li Yarbay da, "Bu yasa çıkmazsa maaş alamazsınız diye tehdit ediyorsunuz. O zaman bütün eksik olan yasaları bütçe yasalarının içine koyun, bu çıkmazsa maaş alamazsınız deyin, biz de bütün değişikliklere parmak kaldıralım" dedi.
CHP'li Atilla Kart, Unakıtan'ın kayıt dışı ekonominin kayda alınmasının önemini içeren sözlerini anımsatarak, "Trajik ve ironik olan şu; bütçenin uygulayıcısı olan Sayın Maliye Bakanı'nın bizzat kendisi kayıt dışı ve illegal ilişki içinde" dedi. Komisyon Başkanı Kuzu, "Kanıtı var mı?" deyince CHP'li Kart, yargılama dosyaları ve bilirkişi raporlarına dayanarak konuştuğunu söyledi.