Bütçe umut veriyor açık daralıyor

Maliye Bakanlığı, yılın ilk altı aylık dönemindeki gerçekleşmeleri dikkate alarak yıl sonu bütçe açığı hedefini 4.8 milyar YTL daraltarak, 14 milyar YTL'den...

ANKARA - Maliye Bakanlığı, yılın ilk altı aylık dönemindeki gerçekleşmeleri dikkate alarak yıl sonu bütçe açığı hedefini 4.8 milyar YTL daraltarak, 14 milyar YTL'den 9.2 milyar YTL'ye revize etti. Maliye Bakanlığı, 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentileri Raporu'nu açıkladı.
Rapora göre, 2006 yılı başında 174 milyar 322 milyon YTL olarak öngörülen merkezi yönetim bütçe giderleri 172 milyar 244 milyon YTL, 128 milyar 62 milyon YTL olarak öngörülen faiz hariç bütçe giderleri 125 milyar 984 milyon YTL, merkezi yönetim bütçesinde 46 milyar 260 milyon YTL olarak öngörülen faiz giderleri ise aynı düzeyde gerçekleşecek. Ancak, söz konusu tahminlerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) portföyünde bulunan şirketlerden tahsil edilecek ve bütçe tahminleri içinde yer alan kısmı aşan vergi gelirleri karşılığında yapılacak harcamaların dahil edilmediği belirtildi.
Açıklanan raporda, bu kapsamda 2 milyar 500 milyon YTL civarında bir kaynak elde edileceğinin tahmin edildiğinin de altı çizildi.
Gelirler artıyor
Söz konusu rapora göre, 2006 yılı merkezi yönetim bütçesinde 160 milyar 326 milyon YTL olarak hedeflenen merkezi yönetim bütçe gelirleri 163 milyar 41 milyon YTL'ye ulaşacak. Bu kapsamda 132 milyar 199 milyon YTL olarak hedeflenen vergi gelirleri ise 134 milyar 234 milyon YTL olarak gerçekleşecek. Buna göre, 13 milyar 996 milyon YTL olarak öngörülen merkezi yönetim bütçe açığı, bu hedefin 4 milyar 793 milyon YTL daha altında kalacak ve 9 milyar 203 milyon YTL olarak gerçekleşecek.
Faiz dışı fazla
Maliye Bakanlığı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentileri Raporu'na göre, faiz dışı fazla ise 37 milyar 57 milyon YTL olacak. Söz konusu faiz dışı fazla bu yılın başında 32 milyar 264 milyon YTL düzeyinde öngörülmüştü. Bütçe açığında meydana gelen gerilemeye paralel olarak faiz dışı fazla miktarının da 4 milyar 793 milyon YTL daha fazla gerçekleşmesi ve gayri safi milli hasılanın yüzde 6.7'sine ulaşması bekleniyor.
Maliye Bakanlığı ayrıca, zorunlu olan bazı giderlerin dışındaki tüm hacamalarda ödenek üstü harcama yapılmasına izin vermeyecek olan uygulamaya dünden itibaren başlandığını da duyurdu.