Bütçede Avrupa rüzgârı

AB ile müzakerelerin kapısı açılırken, 2006 yılı bütçesine de AB damgasını vurdu. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile bu yönde çalışmaları hızlandırması planlanan Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) bütçeleri en yüksek oranda artırılan bütçelerin başında yer aldı.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - AB ile müzakerelerin kapısı açılırken, 2006 yılı bütçesine de AB damgasını vurdu. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile bu yönde çalışmaları hızlandırması planlanan Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) bütçeleri en yüksek oranda artırılan bütçelerin başında yer aldı. Yeni kompleks yatırımına hazırlanan Anayasa Mahkemesi bütçesi de yüzde 135.5 artışla rekora imza attı.
Yerel yönetimlere aktarılan bütçe payları, özel ve özerk bütçeli kuruluş bütçeleriyle yeni bir tanımlama çerçevesinde hazırlanan 2006 yılı bütçesi 174 milyar 337.2 milyon YTL'lik harcama öngörüyor. 146.4 milyar YTL'si vergi olmak üzere 156.9 milyar YTL gelirin öngörüldüğü 2006 yılı bütçesinin 17.4 milyar YTL açık vermesi bekleniyor. 2006 büyüme hızı yüzde 5, enflasyonun da yüzde 5 olarak hedeflendiği 2006 yılında, ödemeler dengesinin GSMH'nın yüzde 6'sı kadar açık vereceği tahmini yapılıyor.
2006 yılı ödeneklerinde aslan payı 51.8 milyar YTL ile yine Hazine'nin. Faizlerde ve borç yükündeki düşüşe paralel Hazine bütçesi 2005 yılı bütçesine göre yüzde 15.46 oranında daralacak. Hazine bütçesinin sonraki iki yılda da azalması ve 2008 yılında 43.3 milyar YTL'lik bir payla yetineceği hesaplanıyor.
Hazine faiz yükünden kurtulduğu için bütçe ödeneği azalıyor ama, bütçede ödenekleri azalan başka 6 kurum daha var. Örneğin özürlüler ve çevre ile ilgili sorunlar artarken bu kuruluşların bütçe ödeneklerinde artış yerine azalma oldu. Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın bütçesi yüzde 3 azaltılarak 2x3.5 milyon YTL'ye indirildi. Çevre Bakanlığı'nın bütçesi de yüzde 0.44 azalarak 438 milyon YTL'ye düşürüldü.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesi yüzde 6.6 oranında azalarak 11 milyon YTL'ye, Devlet Personel Başkanlığı bütçesi yüzde 10.6 düşüşle 8.9 milyon YTL'ye çekildi. Gümrük Müsteşarlığı bütçesi de yüzde 7 oranında azalarak 186.2 milyon YTL'ye düştü.
Bu arada, Avrupa Birliği ile başlatılacak müzakere sürecinde önemli görevler üstlenecek kuruluşların bütçelerindeki artış dikkat çekiyor. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bütçesi yüzde 90.4 oranında artırılarak 4.9 milyon YTL'den 9.4 milyon YTL'ye yükseltildi. DPT'nin bütçesi ise yüzde 125.4 oranında artırılarak 117.2 milyon YTL'den 264.1 milyon YTL'ye çıkarıldı. Bu düzenlemenin, DPT'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerde etkin bir rol alacağı şeklinde değerlendirildi.
Kompleks için artış
2006 yılı bütçesinden Anayasa Mahkemesi yüzde 135.5 ödenek artışı ile aslan payını aldı. Yüksek Mahkeme'nin yeni kompleks inşaatı için Başbakan'dan aldığı yatırım onayının karşılığı olarak bütçe ödeneklerinin 8.4 milyon YTL'den 19.7 milyon YTL'ye çıkarıldığı vurgulandı. Başbakanlık bütçesi de yüzde 40.1 ile en yüksek artışın yapıldığı bütçeler arasında yer aldı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesi de yüzde 40 artırıldı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 4.9, Sayıştay bütçesi yüzde 0.4, Orman Genel Müdürlüğü bütçesi yüzde 4.1 ile yüzde 5'lik enflasyon hedefinin altında ödenek artışı ile yetinmek durumunda kalacak.
Bu arada, özel bütçeli kuruluşların 11.3 milyar YTL'lik bütçesinin içinde en büyük pay 1.6 milyar YTL ile Yükseköğrenim Kurumu YÖK'e ait. Bunu 965 milyon YTL'yle TÜBİTAK takip etti. TÜBİTAK'ı 926 milyon YTL ile Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu izliyor.