Bütçede beş aylık açık yıllık hedefin iki katı oldu

Bütçede beş aylık açık yıllık hedefin iki katı oldu
Bütçede beş aylık açık yıllık hedefin iki katı oldu

Yılın ilk beş ayında sağlık giderleri 2,9 milyar TL olurken, yeşil kart tedavi ve ilaç giderleri ise yüzde 19,5 artışla 1,9 milyar TL?ye ulaştı. FOTOĞRAF: TİMUR SOYKAN

Bütçe açığı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 903.9 artarak 2 milyar 60 milyon TL'den 20 milyar 683 milyon TL'ye yükseldi. Kriz bütçede her türlü geliri azalttı, giderleri ise patlattı

ANKARA - Kriz bütçe üzerindeki yıkıcı etkilerini göstermeye devam ediyor. Bütçe açığı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 903.9 artarak 2 milyar 60 milyon TL’den 20 milyar 683 milyon TL’ye yükseldi. Ocak-mayıs döneminde bütçe giderleri yüzde 24.3, gelirleri yüzde 2.7 arttı.
2008 Mayıs ayında 3 milyar 389 milyon TL fazla veren bütçe bu yıl mayısta 610 milyon TL açık verdi. Mayıs ayında bütçe gelirleri yüzde 1.9 azalırken, bütçe giderleri yüzde 23 artış gösterdi.
Maliye, Mayıs Ayı Bütçe Raporu’nu açıkladı. Buna göre, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri yüzde 24.3 artarak 106,89 milyar TL’ye, bütçe gelirleri yüzde 2.7 artarak 86,21 milyara çıktı. Böylece beş ayda yıllık hedefin giderlerde yüzde 41.2, gelirde yüzde 34.7’si gerçekleşti.
Bütçe açığı yüzde 903.9 artarak 2 milyar 60 milyon TL’den 20.68 milyar TL’ye yükseldi. Beş aylık bütçe açığı ile yıllık bütçe açığı hedefi olan 10.39 milyar TL’de yüzde 198.9 gerçekleşme oranına ulaşıldı. Faiz dışı fazla yüzde 69 azalarak 17 milyar 538 milyon TL’den 5 milyar 436 milyon TL’ye geriledi.
Gider kaleminde, faiz dışı giderler yüzde 21.6 artarak 66,42 milyar TL’den 80,78 milyar TL’ye çıkarken, faiz giderleri yüzde 33.3 artarak 19,59 milyar TL’den 26,12 milyar TL’ye yükseldi.
Faiz hariç giderler içinde personel giderleri yüzde 15.9, SGK devlet primi yüzde 12.2, mal ve hizmet alımları yüzde 18.5, cari transferler yüzde 26.6, sermaye giderleri yüzde 25.2, sermaye transferleri yüzde 13.7 arttı. Sağlık giderleri 2 milyar 959 milyon TL oldu. Yeşil kart tedavi ve ilaç giderleri yüzde 19.5 artarak 1 milyar 934 milyon TL oldu.

Kriz prim gelirlerini vurdu
Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için yüzde 33.3 artışla 21 milyar 116 milyon TL transfer yapıldı. Bu artışta, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim gelirleri tahsilatındaki yavaşlama etkili oldu. Ayrıca, sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine’ce ödenmesi nedeniyle de 1,53 milyar TL transfer gerçekleştirildi.
Vergi gelirleri ocak-mayıs döneminde yüzde 5.5 azalarak 70 milyar TL’den 66,23 milyar TL’ye indi. Gelirler ithalde alınan KDV’de yüzde 32.2, Kurumlar Vergisi yüzde 4.8, ÖTV yüzde 3.1, harçlarda yüzde 13.7 azaldı. Gelir Vergisi yüzde 1, dahilde alınan KDV yüzde 11.3, BSMV yüzde 19.3, Damga Vergisi yüzde 3.4 arttı

Bütçe açığı 610 milyon TL
Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre bütçe giderleri yüzde 23 artarak 15,8 milyar TL’den 19,15 milyar TL’ye yükseldi. Bütçe gelirleri yüzde 1.9 azalarak 19,21 milyar TL’den 18,85 milyar TL’ye indi. Mayıs 2008’de 3,39 milyar TL fazla veren bütçe Mayıs 2009’da 610 milyon TL açık verdi. Mayısta faiz dışı fazla yüzde 13.6 azalarak 5,07 milyar TL’den 4,38 milyar TL’ye geriledi.
Faiz giderleri ise yüzde 196.8 artarak 1,68 milyar TL’den 4,99 milyar TL’ye yükseldi. Vergi gelirleri yüzde 1.9 azalarak 19,21 milyar TL’den 18,85 milyar TL’ye indi. (Radikal)