Bütçede temel sorun suiistimal

Bütçe harcamalarında en fazla suiistimal eksik gelir ve ihalelerde ortaya çıkarken, kamu görevlilerinin karıştığı suçlarda da görevi kötüye kullanma ilk sırada yer alıyor.

ANKARA - Bütçe harcamalarında en fazla suiistimal eksik gelir ve ihalelerde ortaya çıkarken, kamu görevlilerinin karıştığı suçlarda da görevi kötüye kullanma ilk sırada yer alıyor.
Maliye Bakanlığı muhasebat kontrolörleri, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda gelir ve harcamaları gerçekleştiren saymanlıkların işlemleri ile personeline yönelik yaptığı denetimler sırasında, 2004 yılının ilk yarısında 41 saymanlık incelemeye alındı. Böylece toplam 3 bin 308 saymanlığın bulunduğu Türkiye'de, altı aylık dönemde incelenebilen saymanlık sayısı yüzde 1.2'de kaldı. 41 saymanlığın 31'ini de döner sermaye saymanlıkları oluşturdu. Bu dönemde, 49'u inceleme, 37'si soruşturma, 79'u da personel denetleme olmak üzere 203 rapor düzenlendi.
Denetimler sonucunda, 63.3 milyon YTL (63 trilyon 3 milyon TL) Hazine zararı ve bütçeye gelir kaydı gereken husus tespit edildi. Bunların bir kısmının tahsili sağlanırken, bir kısmı gelir kaydedildi ya da ilgilileri adına borç kaydedilerek, takibat süreci başlatıldı. 63.3 milyon YTL'lik zararın 58.1 milyon YTL'lik bölümünü eksik gelirler oluştururken, bunu ihalelerdeki suiistimal olayları izledi. Ortaya çıkarılan Hazine zararının 3 milyon 242 bin YTL'lik bölümünün ihalelerden, 1 milyon 56 bin YTL'lik bölümünün personelden, 856 bin YTL'lik kısmının ise tedavi harcamalarından kaynaklandığı anlaşıldı.
Gerçekleştirilen incelemelerde toplam 43 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun değişik maddelerine göre suç duyurusunda bulunulurken, bu suçlar arasında görevi kötüye kullanma, evrakta sahtekârlık, görevi ihmal ve zimmet başı çekti.