'Bütçede yalan var'

'Giderleri düşük gösterdiler'
Eski Gelirler Genel Müdürü ve CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi ocakta 2 milyar YTL fazla verdiği açıklanan bütçenin doğru olmadığını söyledi: Giderler düşük gösterildi. Aslında 400 milyon YTL açık var. Bakan Unakıtan bunu bilerek yaptı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Bütçedeki iyileşme ve mali disiplin rakamlarına bir itiraz da CHP'den geldi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) mali saydamlık raporunda, 2005 bütçesinde 6.5 milyar YTL'lik harcamanın gizlendiğini açıklanmasının ardından eski Gelirler Genel Müdürü CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi de ocak ayı bütçe verilerine itiraz ederek, 2 milyar YTL fazla verdiği açıklanan ocak bütçesinin gerçekte 400 milyon YTL açık verdiğini öne sürdü.
CHP'li Akif Hamzaçebi, ocak ayında bütçenin 1989 yılından bu yana ilk kez fazla verdiğine ilişkin açıklamasının doğruyu yansıtmadığını dile getirdi.
Hamzaçebi, 2006 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde, mahalli idare ve fonlara ayrılan payların hem vergi gelirlerine, hem de giderlere yansıtılmasının öngörüldüğünü anımsattı. Ancak ocak ayında yaklaşık 1.1 milyar YTL tutarındaki mahalli idare payı ve fon tutarının vergi gelirlerine dahil edilmiş olmasına rağmen, giderler arasında yer almadığını kaydeden Hamzaçebi, böylelikle bütçe fazlasının söz konusu tutar kadar artırıldığını söyledi.
Ocak bütçesinde 'vergi dışı gelirlerin' yüksek çıkmasının ise yaklaşık 1.3 milyar YTL tutarındaki Telekom nakit fazlasının Hazine'ye aktarılmasından oluşan bir defalık gelirden kaynaklandığını kaydeden Hamzaçebi, "Normal koşullarda, bu tutarın 'bir defalık vasfı' dikkate alınarak, en azından bir dipnot olarak açıklanması gerekirdi" dedi.
'Gizlenen harcama var'
Hamzaçebi şunları kaydetti: "Bu iki unsur dikkate alınarak bir düzeltme yapıldığında ise, Ocakta 2 milyar 15 milyon YTL bütçe fazlası değil, 400 milyon YTL civarında bir bütçe açığı söz konusu olmaktadır. Bütçe dengesinin performansına ilişkin olarak, önceki yıllarla kıyaslanacak tutar da bu olmalıdır. Bu da bütçe performansına ilişkin açıklamaların gerçeklere ne kadar aykırı olduğunu gösteriyor."
Bütçenin harcama tarafının da sorunlu olduğunu ifade eden Hamzaçebi, bir kısım bütçe harcamalarının faiz dışı fazlayı tutturabilmek için çeşitli oyunlarla bütçeye yansıtılmadığını söyledi.
Hükümetin Bağ-Kur, SSK ve yeşil kartlıların devlet hastanelerine olan 3.4 milyar YTL tutarındaki borcunu sildiğini anımsatan Hamzaçebi, aynı şekilde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne buğday alımları için bütçe kaynakları yerine 900 milyon YTL kredi kullandırılarak TMO'nun görev zararının bütçeye yansımasının önlendiğini bildirdi. Hamzaçebi, 2005'te emeklilere avans olarak ödenen vergi iadesinin mahsubunun 2006 Ocak'ında bütçe harcamasına dönüştürülmesi gerektiğini, ancak çıkarılan bir yasayla 1.5 milyar YTL tutarındaki bu ödemenin de bütçeyle ilişkilendirilmeksizin gider yazılması yoluna gidildiğini kaydetti.
Akif Hamzaçebi, yıllarını Maliye Bakanlığı'nda geçirmiş bir kişi olarak bu açıklamadan utanç duyduğunu da söyledi. Maliye'nin bu tutumunun üzüntü verici olduğunu kaydeden Hamzaçebi, "Bakanlığın eski bir mensubu olarak kamuoyunun yanıltılmasından üzüntü duyuyorum. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan bunu bilerek yaptı" diye konuştu.