Bütçeden af çıktı

TBMM'ye pazartesi akşamı sunulan 2006 Bütçe Kanunu tasarısının içine af düzenlemeleri de sıkıştırıldı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - TBMM'ye pazartesi akşamı sunulan 2006 Bütçe Kanunu tasarısının içine af düzenlemeleri de sıkıştırıldı. Emekli iken çalıştıkları için emekli aylıkları kesilen ve aldıkları parayı ödemesi gerekenlerle, oğlunun-kızının üzerinden yararlandıkları tedavi hizmeti bedellerini ödemeleri istenen 'muhtaç aylığı' alanlara af geliyor. Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı almakta iken kamu kurum ve kuruluşlarında tekrar çalışmaya başlayanların bir ay içerisinde Sandığa başvurmaları ve aylıklarının kesilmesi gerekiyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği saptanan binlerce kişi bulunduğunu saptayan Emekli Sandığı, bu kişilerin aylıklarını kestiği gibi çalıştıkları sürede ödenen aylıklarını da geri ödemeleri için tebligatta bulundu.
Borç çıkarılmayacak
Bütçe tasarısının 'Tahsil edilemeyecek alacaklar' başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeyle, bu durumdaki kişilere, 1 Ocak 2005'den önceki dönem için borç çıkarılamayacağı, çıkarılanların tahsilinden vazgeçileceği ve bu yıl tahsil edilmiş tutarların bir yıl içinde iade edileceği hükmü getirildi. Aynı maddeye konulan başka düzenlemeyle de, 'muhtaç aylığı' almakta iken, 'bakmakla yükümlü olunan aile fertleri' uygulaması çerçevesinde, oğlunun-kızının sosyal güvenlik hakkından yararlanarak sağlık hizmeti alanlardan talep edilen tedavi bedellerinden vazgeçildi. Ancak, bu kişilere, ilgili sosyal güvenlik kurumlarına daha önce ödedikleri tedavi bedelleri iade edilmeyecek. Bütçe tasarısının maddeleri arasına sıkıştırılan diğer bazı düzenlemelerle de değişik kesimleri ilgilendiren önemli hükümlere yer verildi.
Yeşil kartlıya diş tedavisi: Şu an sadece diş çekimi hizmetlerinden yararlanan yeşil kart sahiplerine 2006'da ücretsiz diş tedavisi hizmeti de verilecek.
Yetim aylığı alan kızlar: 6 Ağustos 2003'den sonra birden fazla sosyal güvenlik kurumundan yetim aylığı almaya başlayan kızların 2005'den sonra sadece tek kurumdan aylık almasına ilişkin uygulama, 31 Aralık 2006'ya ertelendi.
Tarım sigortalılarına prim: 2003'te gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu kapsamında tarım sigortalılarının ödediği sigorta primlerinde yapılması gereken artışlar, 2005'te olduğu gibi 2006'da da uygulanmayacak. Bu kişiler, düşük prim ödemeye gelecek yıl da devam edecekler.
Özel okullara ucuz su: Mevcut uygulamada, belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin kamu kurum ve kuruluşlarına uygulayacağı su tarife bedelleri, 'özel işyerlerine uygulanacak en düşük tarife bedeli' ile sınırlı. Bütçe Kanunu'na konulan yeni hüküm uyarınca, mevcut uygulamanın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullara, tüketim bedellerine bakılmaksızın konutlara uygulanan en düşük tarife üzerinden su alma olanağı sağlanıyor.
Belediyelere personel kolaylığı: Temmuz ayında TBMM'den geçen yeni Belediye Kanunu'na göre, belediyelerin yıllık personel giderleri, bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamıyor. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde ise bu oran yüzde 40 olarak uygulanıyor. Yerel yönetimlere personel alımı İçişleri Bakanlığının iznine tabi. Bütçe tasarısına konulan maddeyle ise, norm kadro çalışmalarını sonuçlandırmış ve nüfusuna göre yüzde 30 veya 40'lık sınırı aşmamış belediyeler, norm kadroya uygun boş memur ve sürekli işçi kadrolarına açıktan atama izni aramaksızın personel alabilecekler. Ancak, ölüm, emeklilik, istifa gibi nedenlerle boşalan kadrolar için yeni personel alırken, İçişleri Bakanlığı'nın izni gerekecek. Söz konusu sınırları aşmış olan belediyeler ise, zorunlu hallerde ve bütçeleri elveriyorsa, gene İçişleri Bakanlığı'nın izniyle, personel sayılarının yüzde 10'una kadar eleman alabilecek.