Bütçeye 20 bin hayır

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 2006 bütçesini protesto etmek için Ankara'da düzenlediği mitinge 20 bin kişi katıldı. Meclis'te görüşmeler sürerken Sıhhiye Meydanı'nda yapılan mitingde emekçiler 2006 bütçesini oybirliğiyle reddetti. Bütçenin halk için değil IMF için hazırlandığını ileri süren gösterici-ler olaysız dağıldı.

ANKARA - Görüşmelerine halen TBMM Genel Kurulu'nda devam edilen 2006 bütçesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Ankara Sıhhıye Meydanı'nda düzenlediği ve 20 bin kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. 'Demokratik Türkiye-Halk İçin Bütçe' adını taşıyan mitingin başlangıcında 2006 bütçesi halkoyuna sunuldu ve reddedildi.
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Başkanı İsmail Hakkı Tombul, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB 2. Başkanı Metin Bakkalcı yaptıkları konuşmalarda AKP hükümetini hedef aldı 2006 bütçesinin halk için değil IMF için hazırlandığını öne süren başkanlar, AKP hükümetinin ekonomik ve sosyal icraatlarını eleştirdi.
Başkanlar, Türkiye'deki sendikal örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, Kamu Personel ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarıları ile Terörle Mücadele Yasası'nın geri çekilmesini istedi. Şemdinli'de yaşanan olaylar da halk için bütçe mitingi düzenleyen kalabalığın da slogan malzemesi oldu.