Büyük şirketler 1.6 milyarı gizledi

Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri, bu yılın ilk yedi aylık döneminde 839 büyük mükellef incelemesini tamamladı ve 2 milyar 768 milyar lira gelir beyan eden mükelleflerin 1 milyar 559 liralık kazancı gizlediğini belirledi.

ANKARA- Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri, bu yılın ilk yedi aylık döneminde 839 büyük mükellef incelemesini tamamladı ve 2 milyar 768 milyar lira gelir beyan eden mükelleflerin 1 milyar 559 liralık kazancı gizlediğini belirledi. Gelirler Kontrolörleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, 2005'te de 3 bin 943 vergi incelemesi yapıldığı ve 9 milyar 749 milyon YTL gelir beyanına karşılık 30 milyar 234 milyon YTL'lik gelirin beyan edilmediği hatırlatıldı.
Son 1.5 yılda yapılan incelemelerde 31.8 milyar YTL'lik gelirin devletten gizlendiği belirtilerek, şu değerlendirmeye yer verildi: "İncelenen mükellefler 44 milyar 310 YTL olan gelirlerinin sadece 12 milyar 517 milyon YTL'sini gelir idaresine beyan etmişlerdir.
Kaçak büyük
Gelirler kontrolörlerinin 1.5 yılık dönem içinde tespit ettikleri vergi kayıp ve kaçak tutarı dikkate alındığında devletten gizlenen tutarın büyüklüğü ortadadır. Gelirler kontrolörleri nin sadece son 1.5 yılık dönemde yaptıkları teftişlerde her 100 YTL kazancın 72 lirasının devletten gizlendiğini tespit etmişlerdir. Bu sonuçlar ülkemizde vergi kayıp ve kaçağının ne denli ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya koymaktadır." Gelirler Kontrolörleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, 1.5 yıllık dönemde ortaya çıkarılan yasalara aykırı beyanların sonrasında vergi, ceza ve gecikme zammı dahil devlete toplam 650 milyon YTL gelir sağlandığı bildirildi. Vergi kayıp ve kaçaklarının büyüklüğünün vergi sisteminde yeni 'güvenlik müesseselerinin' devreye sokulmasını zorunlu kıldığı vurgulandı.