Büyüme oranı şaşkınlık yarattı

Kamu-Sen, geçen yıl Türkiye ekonomisindeki yüzde 9.9'luk büyümenin 'yapay' olduğunu ileri sürdü. Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, bir ülkedeki ekonomik büyümenin toplumsal ve ekonomik yansımalarının olması gerektiği belirtildi.

ANKARA - Kamu-Sen, geçen yıl Türkiye ekonomisindeki yüzde 9.9'luk büyümenin 'yapay' olduğunu ileri sürdü. Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, bir ülkedeki ekonomik büyümenin toplumsal ve ekonomik yansımalarının olması gerektiği belirtildi. "Yapılan açıklamaların, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 9.9 büyüdüğü yönünde" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, gerçek büyümeden söz edilebilmesi için, azalması ve yükselmesi gereken bazı göstergeler bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu göstergelerin incelenmesi sonucunda varılacak sonuç, o ülkenin gerçek anlamda bir büyüme yaşayıp yaşamadığının anlaşılması olacaktır. Buna göre, bir ülkede büyüme olabilmesi için; borçlar, işsiz sayısı, cari açık, yoksulluk ve vergi yükü gibi ekonomik ve sosyal göstergelerin azalış göstermesi gerekmektedir. Bunun yanında, ihracatın ithalatı karşılama oranı, satın alma gücü, yatırımlar, reel ücretler ve personel harcamaları gibi değerlerde de artış görülmelidir. Türkiye'de 2004 verilerini 2003 ile karşılaştırdığımızda, gerçek bir büyümeden söz edilebilmesi için azalması ve yükselmesi gereken verilerin tam tersine bir seyir izlediğini görüyoruz."
Borçlar arttı
Açıklamada, 'düşmesi gereken değerlerden' toplam borç yükünün, 2003'te 276 milyar dolar iken, geçen yıl 56 milyar dolar artarak 332 milyar dolara, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının yüzde 66'dan yüzde 70'e, suç sayısının 321 bin 805'ten 353 bin 692'ye, kapanan kooperatif ve ticaret unvanlı şirket sayısının ise 2 bin 158'den 4 bin 46'ya yükseldiği savunuldu.
Kamu-Sen açıklamasında, 2003'te 2 milyon 493 bin kişi tahmin edilen işsiz sayısının, geçen yıl 2 milyon 498 bin kişiye yükseldiği ifade edilerek, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 68.2'den yüzde 64.6'ya düştüğü kaydedildi. Aynı dönemde, yatırımların gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payının yüzde 1.99'dan yüzde 1.89'a, personel harcamalarının GSMH içindeki payının ise yüzde 8.46'dan yüzde 7.68'e gerilediği savunulan açıklamada, şöyle denildi: "Bu durum da göstermektedir ki, geçen yıl ülke ekonomisinde yaşandığı söylenen yüzde 9.9'luk büyüme, yapay bir büyümedir."