'Büyüme yetmedi'

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Türkiye'de işsizliğin yüzde 9'un üzerinde olduğunu belirterek, "Özellikle son yıllardaki ekonomik büyümeye rağmen işsizliğin aşağıya düşmemesi temel sorgulanan konuların başında gelmektedir" dedi.

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Türkiye'de işsizliğin yüzde 9'un üzerinde olduğunu belirterek, "Özellikle son yıllardaki ekonomik büyümeye rağmen işsizliğin aşağıya düşmemesi temel sorgulanan konuların başında gelmektedir" dedi. Şener şöyle konuştu: "Geçen üç yılda işsizlik oranı artmamıştır. Evet, Türkiye'de önemli stok işsiz sayısı var. Yüksek büyüme işsizliği aşağı çekmedi. O halde tahlil edilmesi lazım. İlk planda, işsizliğin artmayışını olumlu gelişme saymak lazım. Ama ayrıca, büyümenin verimlilik artışına dayalı gerçekleşmesinin işsizliğin azalmamasında önemli bir paya sahip olduğunu görmek lazım. Verimlilik artışı, daha az istihdamla daha fazla üretim yapılmasına imkân sağlıyor. Ekonomi büyüyor, ama büyüme ile orantılı bir istihdam kapasitesi ortaya çıkmıyor. Diğer önemli bir nokta da tarımsal istihdamdır. Bu sene geçen yıla göre tarımsal istihdam da 1 milyon 232 bin kişilik azalma oldu. Çünkü kırdan kente göç devam ediyor. Tarımsal istihdamın gelişmiş ekonomilerdeki payı yüzde 3-5, Türkiye'de hâlâ yüzde 30'un üzerinde. Bu gittikçe düşecektir. Tarım dışı istihdamda 1 milyon 196 bin kişilik ilave istihdam sağlandığı halde tarımdaki düşüş nedeniyle toplam istihdam artmamış gözüküyor. Bunun Türkiye'ye özgü, halen tarımdaki nüfusun yüksekliğinden kaynaklanan durum olduğunu görmek lazım."