Büyümeye 'özel' kaynak

Türkiye'nin geçen yıl yakaladığı 1966'dan bu yanaki en yüksek büyüme, özel sektör kaynaklı oldu. Geçen yıl gerçekleşen yüzde 8.9'luk gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) en yüksek katkı 6.6 puan ile özel sektör yatırımları, 6.4 puan ile de özel tüketimden geldi.

ANKARA - Türkiye'nin geçen yıl yakaladığı 1966'dan bu yanaki en yüksek büyüme, özel sektör kaynaklı oldu. Geçen yıl gerçekleşen yüzde 8.9'luk gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) en yüksek katkı 6.6 puan ile özel sektör yatırımları, 6.4 puan ile de özel tüketimden geldi.
Devlet Planlama Teşkilatı'ndan (DPT) edinilen bilgiye göre, stok değişiminin GSYH'ye katkısı 1.1 puan, ihracatın katkısı ise 5.4 puan oldu. Bunun yanında kamu yatırımlarının etkisi -0.2 puan, ithalatın etkisi ise -10.3 puan olarak hesaplandı. Kamu tüketimin etkisi ise sıfır olarak belirlenirken, GSYİH 8.9 olarak ortaya çıktı. Bu arada, geçen yıl gerçekleşen yüzde 6.4'lük özel tüketimin yarıdan fazlası, dayanıklı tüketim mallarından kaynaklandı. Bu grubun özel tüketime katkısı 3.3 puan hesaplanırken, özel tüketime yarı dayanıklı tüketim mallarından 1.7 puan, gıda-içki grubundan da 0.6 puan katkı geldi.
'İstihdam yaratıldı'
Yüksek büyümenin 'istihdam yaratmadığı' yönündeki eleştirilerin yanlış olduğunu vurgulayan bürokratlar, özel sektörün geçen yıl rekor kırarak, 896 bin kişilik yeni istihdam sağladığını, son üç yıllık büyümenin ise özel sektör kaynaklı olduğunu vurguladı. Buna karşılık geçen yıl kamuda 252 bin kişilik istihdam azalışı olduğunu hatırlatan yetkililer, bunun artık kamunun istihdam kapısı olmaktan çıkmasının en büyük göstergesi olduğunu ifade etti. Öte yandan, yüzde 9.9'luk yüksek büyümenin 2005 hedefi olan yüzde 5'i daha aşağı çekmeyeceği görüşü de ağır basarken, dışsal şok olmaması halinde bunun rahatlıkla tutturulacağı belirtiliyor.