Büyümeye sanayi desteği

Sanayi üretimi geçen yılın üçünçü üç aylık döneminde yüzde 7.8 büyürken, yılın tümündeki ortalama üretim artışı yüzde 5.3 olarak gerçekleşti.

ANKARA - Sanayi üretimi geçen yılın üçünçü üç aylık döneminde yüzde 7.8 büyürken, yılın tümündeki ortalama üretim artışı yüzde 5.3 olarak gerçekleşti. Bu artışın 2005 yılı GSMH büyüme hızına yaklaşık 1.7 puanlık katkı sağladığı tahmin ediliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 6.1, ikinci çeyrekte yüzde 3.1, üçüncü çeyrekte yüzde 4.5 olan sanayi üretim artış hızı dördüncü çeyrekte yüzde 7.8'e kadar yükseldi. Yılın son çeyreğinde üretim artış hızının diğer çeyreklere göre yüksek seyretmesinde 2004 yılının aynı dönemindeki üretim artışının yüzde 4.7'de kalmış olması da etkili rol oynadı. Geçen yılın dördüncü üç aylık döneminde kamu sektöründe üretim yüzde 6.7 oranında artarken, özel sektörün üretimindeki artış ise yüzde 8.1 olarak gerçekleşti.
Ekim-Aralık 2005 aylarını kapsayan döneminde madencilik sektörünün üretimi yüzde 16.6, imalat sanayi üretimi yüzde 7.4, elektrik gaz ve su üretimi ise yüzde 8.8 artış gösterdi. 2005 yılının tümünde ise sanayi üretiminde yüzde 5.3 artış kaydedildi. Üretim artışı 2003 yılındaki yüzde 8.7 ve 2004 yılındaki yüzde 9.9 oranlarının oldukça altında kaldı. 2005 yılının tümünde kamu sektöründe üretim artışı yüzde 5.4, özel sektörde ise yüzde 5.3 olarak gerçekleşti. Madencilik üretiminde yüzde 13.8, imalat sanayi üretiminde yüzde 4.8 ve elektrik, gaz ve su sektörünün üretiminde ise yüzde 7.6 oranında büyüme kaydedildi. Madencilik üretimi kamuda yüzde 25.2 artarken, özel sektörde yüzde 11.7 azaldı. Kamu imalat sanayi üretiminin yüzde 1.6 arttığı geçen yıl özel sektör üretimindeki artış yüzde 5.3 oldu. Kamuda yüzde 7.2'de kalan elektrik, gaz ve su sektörü üretim artışı ise özel sektörde yüzde 7.9'a yükseldi.
Yüzde 5'i geçebilir
Geçen yılın üçünçü üç aylık döneminde yüzde 7.8 olan sanayi üretim artışı aynı dönemin büyüme oranına yaklaşık 2.5 puanlık bir katkı yapacak. Bu nedenle 31 Mart'ta açıklanacak olan bu 2005 yılının dördüncü dönemine ilişkin GSMH büyüme hızının yüzde 5'in oldukça üzerinde gerçekleşme olasılığı güçlendi. Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme hızının yüzde 7'nin üzenrine çıktığı tahmin ediliyor. Yılın tümündeki yüzde 5.3'lük büyüme hızının yıllık büyüme hızına katkısının ise 1.7 puan düzeyinde olabileceği tahmin ediliyor. Sanayi üretimi Türkiye'nin GSYİH'sinin üçte birine yakın bir büyüklük oluşturuyor.
İmalat sanayiinin alt sektörleri itibarıyla geçen yıl en yüksek üretim artışı yüzde 40.3'le mobilya sektöründe yaşandı. İmalat sanayii içerisindeki ağırlığı yüksek alt sektörlerden kokkömürü ve rafine edilmiş petrol ürünlerinde üretim yüzde 0.1 azalırken, ana metal sanayiinde yüzde 3.4 arttı. Taşıt araçları üretiminde yüzde 9.6 büyüme yaşanan geçen yıl gıda ürünleri üretimi yüzde 6.1, tütün ürünleri üretimi yüzde 10.9 artarken, tekstilde üretim yüzde 11.9 giyim eşyasında yüzde 12.5 deride yüzde 19.3 azaldı. Ağaç ve mantar ürünleri üretimi yüzde 15.7 artarken, kâğıt ürünleri üretimindeki artış yüzde 4.8'de, basım ve yayım imalatındaki artış ise yüzde 0.9'da kaldı.
Geçen yıl plastik-kauçuk ürünleri imalatı yüzde 19.8 oldu. Bu oran tıbbi, hassas ve optik aletlerde 37.9'a çıktı.