Büyütme sırası ihracatçıda

Büyütme sırası ihracatçıda
Büyütme sırası ihracatçıda

Toplam tüketim % 17

Türkiye 2011'de yüzde 8,5 büyüdü. 9 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye'yi sırtlayan vatandaş da bayrağı ihracatçıya teslim ediyor.
Haber: ŞEBNEM TURHAN - sebnem.turhan@radikal.com.tr / Arşivi

İSTANBUL - Türkiye ekonomisi 2011 yılının son çeyreğinde yüzde 5,2, 2011 yılında ise yüzde 8,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre 2011’de Türkiye Çin’den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Beklentilerle paralel gelen büyümede iç tüketimin yavaşlaması ve ihracatın pozitif katkısının artması Merkez Bankası’nın izlediği politikaların sonucu olarak ekonomide yumuşak iniş sürecinin güçlendiğini de gösterdi. 2011’in son çeyreğinde vatandaş harcamalarını yüzde 3,4 arttırarak yüzde 5,2’lik büyümenin 2.3 puanını, yılın tamamında da yüzde 7,7 arttırarak yüzde 8,5’lik büyümenin 4.5 puanını karşıladı. Ekonomiyi soğutma önlemleriyle birlikte dokuz çeyrektir Türkiye ekonomisini büyütme görevini üstlenen vatandaş son çeyrekte hız kesti ve bu yavaşlamanın 2012’de de sürmesi bekleniyor. Artık ekonomiyi büyütmek için bayrak sanayici ve ihracatçının elinde.
Türkiye ekonomisi 772.3 milyar dolar yani 1.3 trilyon liralık büyüklüğe ulaşırken TÜİK’in takvim etkisinden arındırılmış verilerine göre son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7’lik artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri üçüncü çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Orta Vadeli Plan’a göre 2011’de büyüme hedefi yüzde 7,5 idi. 

Sanayide yavaşlama
Sanayi yılın son çeyreğinde yüzde 5,2 yılın tamamında ise yüzde 9,4 büyüdü. İmalat sanayinin yılın tamamında büyümeye katkısı 2.3 puan son çeyrekte ise 1.3 puan oldu. Yılın ilk üç çeyreğinde büyümeye katkısı 2 puanını altına düşmeyen imalat sanayiinde belirgin bir yavaşlama görüldü. Ticaret, inşaat ve ulaştırma sektörleri de ilk üç çeyreğe göre yavaşladı. İç talep ile dış talep arasındaki dengesizliğin azaldığını gösteren verilerle son çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı 3.2 puana yükselerek 2009’un ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek düzeye çıktı. Son rakamlarla birlikte cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 10’a çıkması tek can sıkıcı veri oldu.Başbakan Tayyİp Erdoğan
Çin’den sonra ikinciyiz

Küresel krizin etkilerinin devam ettiği, özellikle Avrupa’da sıkıntıların had safhaya ulaştığı dönemde Türkiye ekonomisindeki yüksek büyüme başarı. Bu şu demektir; dünyada Çin’den sonra Türkiye, 2011 yılını büyümede ikinci olarak tamamlayan ülke oldu.

Ekonomİ Bakanı Zafer Çağlayan
Bu yıl da yüzde 5 büyürüz

Ekonomi yumuşak inişi gerçekleştirdi. Büyüme hızındaki yavaşlama tüketim mallarına olan iç talebin daralmaya başlamasından kaynaklandı. 2012’de de Türkiye’nin yüzde 5 civarında büyüyeceğini tahmin ediyorum.

Malİye Bakanı Mehmet Şİmşek
İniş süreci dengeli

Ekonomideki yumuşak iniş süreci hedefler doğrultusunda ve dengeli olarak devam ediyor. 2011’in ilk yarısında dış ticaret büyümeyi yüzde 5.3 aşağı çekerken üçüncü çeyrekte yüzde 0.5, dördüncü çeyrekte yüzde 3.2 artırmıştır.

Başbakan Yardımcısı Babacan
Kamu desteği sürüyor

Gelişmiş ülkelerde kamu maliyesine ilişkin endişelerin arttığı dönemde ülkemizde kamu açıkları ve borç yükünde sağlanan iyileşme, güven ortamının korunmasına ve özel sektöre dayalı büyüme yapısının sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Kamu, disiplini elden bırakmadı
Ekonomide sıkılaştırmanın en iyi uygulayıcısı devlet. Devletin tüketimi son çeyrekte geriledi ve büyümeyi 0.6 puan engelledi. Yatırımlardaki düşüş son çeyrekte 0.5, yılın tamamında ise 0.1 puan büyümenin az gelmesini sağladı.

TÜİK, rakamlarda revizyon yaptı
TÜİK 7 çeyrek için revizyon yaptı. Buna göre, 2010 birinci çeyrekte % 12,6, ikinci çeyrekte % 10,4, üçüncü çeyrekte % 5,3, dördüncü çeyrekte % 9,3 oldu. 2011’de ilk çeyrekte % 11,9, ikinci çeyrekte % 9,1 ve üçüncü çeyrekte % 8,4 oldu.

Büyüme 2012 ilk çeyrekte ne olur
2011 son çeyrek verileri büyümede ivme kaybını ortaya koydu. İhracatın katkısı ithalattaki yavaşlamayla arttı ve bu ilk çeyrekte daha net görülecek. İlk çeyrekte yüzde 0,5-1,5 seviyelerinde ve yıllıkta yüzde 2-3,5 büyüme bekleniyor.

Son çeyrektekİ büyümenİn
Talep
%46’sı vatandaşın tüketiminden
%21’i özel sektör yatırımlarından
%61,5’i ihracattan
%20’sini devlet engelledi
%7,6’sını stoklardan satış engelledi

Üretİm
%11,5’i tarımdan
%25’i imalat sanayiden
%7,7’si inşaattan
%9,6’sı ticaretten
%19,2’si ulaştırma ve haberleşmeden
%17,3’ü finans kesiminden

2011 yılı büyümesİnİn
Talep
%62,3’ü vatandaşın tüketiminden
%5,8’i devletin tüketiminden
%52,4’ü özel sektör yatırımlarından
%3,5’ini stoklardan satış engelledi
%16,4’ünü ithalat artışı durdurdu
%1’ini devletin yatırım yapmaması vurdu

Üretİm
%5,8’i tarımdan
%27’si imalat sanayinden
%7’si inşaattan
%17,6’sı ticaretten
%18,8’i ulaştırma ve haberleşmeden
%13’ü finans kesiminden

bigPara.com