'Cari açığın ilacı reform'

Merkez Bankası, cari açığın azaltılması konusunda yürürlüğü 1 Temmuz 2007 tarihine ertelenen sosyal güvenlik reformunu işaret etti. Durmuş Yılmaz...

ANKARA - Merkez Bankası, cari açığın azaltılması konusunda yürürlüğü 1 Temmuz 2007 tarihine ertelenen sosyal güvenlik reformunu işaret etti. Durmuş Yılmaz, "Yapısal bir sorun haline gelen cari açığın nedeni iç
tasarruf yetersizliği. Tasarrufu artırmanın en başta gelen
yolu sosyal güvenlik reformundan geçiyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yasada yeniden benzer düzenleme olursa, yapılacak tasarruflardan dolayı orta vadede cari açıkla ilgili mesafe alacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin 60 milyar dolar cari açığın finansmanında kullanılan sıcak para 12-13 milyar dolar" dedi.