Cari açık ilk sekiz ayda yüzde 81.2 azaldı

ANKARA - Cari açık ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81.2 oranında azalarak 34 milyar 935 milyon dolardan 6 milyar 574 milyon dolara geriledi. Geçen ağustos ayında 3 milyar 19 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın ağustos ayında 127 milyon dolar fazla verdi. Merkez Bankası Ağustos Ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerini açıkladı. Alt kalemler itibarıyla, ödemeler dengesindeki dış ticaret açığının bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 45.3 düşerek 3 milyar 485 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 3.5 oranında artarak 3 milyar 989 milyon dolara yükselmesi, gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net giderlerin yüzde 18.5 azalarak 521 milyon dolara düşmesi ve cari transferlerden kaynaklanan net girişlerin yüzde 1.4 oranında artarak 144 milyon dolar olarak gerçekleşmesi, bir önceki yılın ağustos ayında açık veren cari işlemler hesabının bu yılın aynı ayında fazla vermesinde etkili oldu. 

Turizm gelirleri düştü
Temmuz ve ağustos ayları için TÜİK tarafından yapılan tahmin sonuçlarına göre, 2009’un sekiz aylık döneminde turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3.8 azalarak 13 milyar 965 milyon dolara gerilerken, turizm giderleri yüzde 11.2 artarak 2 milyar 679 milyon dolara yükseldi. (Radikal)