Cari açıkta 'iki geri'

Türkiye 23 milyar dolarla rekor bir cari işlemler açığı verdiği 2005 yılında OECD'nin yedinci büyüme cari açığını veren ükesi oldu.

ANKARA - Türkiye 23 milyar dolarla rekor bir cari işlemler açığı verdiği 2005 yılında OECD'nin yedinci büyüme cari açığını veren ükesi oldu. Cari işlemler açığının GSYİH'ye oranında ise Türkiye yüzde 6.4'le 30 ülke arasında sekizinci.
OECD'nin belirlemelerine göre 2005 yılında en yüksek cari işlemler açığını 804.9 milyar dolarla ABD verdi. Cari açığı 2004 yılına göre yüzde 20 oranında büyüyen ABD'yi 85.7 milyar dolarlık açıkla İspanya, 57.9 milyar dolarla ise İngiltere izledi. 2005 yılında İspanya'nın cari işlemler açığı bir önceki yıla göre 30.5 milyar, İngiltere'nin açığı ise 14.8 milyar dolar arttı.
13 ülke fazla verdi
Dördüncü sırada yine 42 milyar dolarlık açığıyla Avustralya yer alırken, geçen yıl Türkiye'yi geride bırakan Fransa beşinci, İtalya ise altıncı oldu. Fransa'da 2005 yılında cari işlemler açığı yüzde 397'yle en hızlı büyüyen OECD ülkesi oldu. Fransa'nın 2004'te 8.4 milyar dolar olan açığı geçen yıl 41.7 milyar dolara, İtalya'nın açığı da 15 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldi.
Türkiye'nin 2004 yılında 15.6 milyar dolar olan cari açığı ise 2005 yılında 23 milyar dolara kadar yükselirken sıralamada ise beşincilikten yedinciliğe indi. Cari açık büyüklüğünde Türkiye'yi 17.9 milyar dolarla Yunanistan, 16.7 milyar dolarla Portekiz, 9.6 milyar dolarla Yeni Zelanda, 8 milyar dolarla Macaristan, 5.7 milyar dolarla Meksika, 4.8 milyar dolarla Polonya, 4.1 milyar dolarla Slovakya, 3.9 milyar dolarla İrlanda, 2.6 milyar dolarla İzlanda ve Çek Cumhuriyeti izledi. 2005 yılında 30 OECD ülkesinden 17'si cari işlemler açığı verirken, 13 ülkenin ise fazlası oluştu.
En yüksek cari işlemler fazlasını 163.9 milyar dolarla yine Japonya verdi. Japonya'nın cari işlemler fazlasının yaklaşık 7 milyar dolar azaldığı geçen yıl Almanya ise 13 milyar dolara yakın büyüttüğü fazlasını 114.6 milyar dolara çıkararak ikinciliğini sürdürdü. 2005 yılında Norveç 49.6 milyar, Hollanda 39.9 milyar, İsviçre (ilk dokuz ay) 33.3 milyar, Kanada 25 milyar, İsveç 21.8 milyar, Kore 16.6 milyar dolar cari işlemler fazlası verdiler.
Milli gelire oranı
Cari işlemler açığının GSMH'ye oranı açısından yüzde 16.7'yle İzlanda ilk sırada. 15.6 milyar dolarlık milli gelire sahip, OECD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden İzlanda 2.6 milyar dolarlık açığı finanse etti. İzlanda'yı yüzde 9.3 oranıyla Portekiz, yüzde 8.8'le Yeni Zelanda, yüzde 8.7'yle Slovakya, yüzde 8'le Yunanistan, yüzde 7.62'yle İspanya, yüzde 6.5'le ABD izledi.
Türkiye ise yüzde 6.4 olan cari işlemler açığının GSYİH'yle oranıyla sekizinci oldu. Miktar olarak cari işlemler açığı Türkiye'nin üzerinde bulunan İngiltere yüzde 2.6, Fransa yüzde 2, İtalya yüzde 1.4, Avustralya ise yüzde 5.8 oranıyla Türkiye'nin altında kaldı. GSYİH'sine göre en yüksek cari işlemler fazlası veren ülke yüzde 16.8'le Norveç. Norveç'i yüzde 9.9 ile Lüksemburg, yüzde 6.4'le Hollanda izledi. Japonya'nın cari fazlası ise milli gelirinin yüzde 3.53'ü büyüklükte.