Cari açıkta TL damgası

"Yüksek dış ticaret ve yüksek cari işlemler açığı yüksek büyümenin sonucu" savunması yapılan Türkiye'de bu yılın ilk aylarında yaşanan gelişmeler, dış ticaret açığı ve...

ANKARA - "Yüksek dış ticaret ve yüksek cari işlemler açığı yüksek büyümenin sonucu" savunması yapılan Türkiye'de bu yılın ilk aylarında yaşanan gelişmeler, dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının ekonomik büyümeyle bağının kesildiğini iki açığın da reel olarak önemli ölçüde değerlenerek son 25 yılın zirvesine çıkan Türk Lirası'na bağlı olarak geliştiğini ortaya çıkardı.
Türkiye'nin son sekiz üç aylık dönem ve son üç yıllık GSMH, cari işlemler açığı ve dış ticaret açtığı rakamlarını karşılaştırarak yapılan hesaplamalara göre son sekiz çeyreklik dönemde ortalama yüzde 10.5 ve son üç yılda da yüzde 10 olan dış ticaret açığının aynı dönemlerdeki GSMH'ye oranı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.1'e kadar yükseldi. Dış ticaret ve cari açığa ilişkin gerçekleşmeler bu oranın yılın ikinci çeyreğinde daha da yukarı tırmandığına işaret ediyor.
Uçurum büyüdü
Son sekiz çeyrekte cari işlemler açığının GSMH'ye oranı ortalama yüzde 4.37 ve son üç yılda da ortalama yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise yüzde 9.15'e kadar tırmandı. Dış ticaret ve cari işlemler açığının ulusal gelirin artan kısmına oranında ise uçurumun daha da büyüdüğü saptandı. Son 2 yılın çeyrekler itibarıyla milli gelir ile dış ticaret ve cari açık rakamları karşılaştırıldığında, Türkiye'deki cari açığın ve dış ticaret açığının büyümeyle bağlantısının koptuğu ortaya çıkıyor.
2003-2004 yılları içerisindeki sekiz çeyrek dönem itibarıyla Türkiye'nin üç aylık milli geliri ortalama 67.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye bu ölçüde bir milli gelir yaratabilmek için bu çeyreklerde ortalama 7.1 milyar dolarlık dış ticaret açığı, 2.9 milyar dolarlık da cari işlemler açığı verdi. Ancak bu yılın ilk çeyreğinde 70.2 milyar dolarlık ulusal gelir yaratabilmek için 8.5 milyar dolarlık dış ticaret açığı, 6.4 milyar dolar da cari işlemler açığı verilmesi gerekti.